TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ

Anahtar Kelimeler: Development of Turkey, Catching up Efforts of Turkey, Education Level of the Labor Force in Turkey, Research and Development in Turkey, Institutional Structure in Turkey

Özet

Büyüme literatüründe, hızlı bir büyümenin gerçekleşebilmesi için dört şarttan bahsedilir: yüksek tasarruf oranı, yüksek beşerî sermaye seviyesi, araştırma-geliştirme çabaları, ve düzgün işleyen bir kurumsal yapı. Bu makalede, bu dört şart açısından Türkiye’nin dünya sıralamasında ne konumda olduğu araştırılmıştır. Türkiye, bu kriterlerin tamamı ya da bir kısmı  açısından, kişi başına GSYİH’sı Türkiye’den yüksek olan ülkelerin önünde ise, bu ülkeleri yakalama şansına sahip; tersine bu ülkelerin ardında ise bu şanstan yoksundur. Araştırmanın sonucu olumsuzdur. Türkiye, bu şartların çok büyük bir çoğunluğu açısından, kişi başına GSYİH’sı Türkiye’den yüksek ülkelerin ardındadır. Bu da, bu şartların olumlu yönde değişmemesi durumunda, Türkiye’nin önündeki ülkeleri yakalayamayacağı anlamına gelir.

Yayınlanmış
2019-10-31