TÜRKİYE KIRGIZİSTAN TİCARİ İLİŞKİLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Türkiye, Kırgızistan, Ticari İlişkiler, İthalat ve İhracat

Özet

Kırgızistan, Orta Asya coğrafyasında yer alan, denize kıyısı bulunmayan Türk devletlerinden biridir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılmasından sonra 1991 yılında Kırgızistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye ise Kırgızistan’ının bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye ile Kırgızistan işbirliği temelleri kültürel bağlara kadar uzanmakla birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkiler özellikle 1992 yılından başlayarak gelişmiştir. Bu çalışma da, 2010 yılından başlayarak günümüze kadar iki ülkenin ticari ilişkileri ikincil veriler ışığında incelenmektedir. İki ülke arası ithalat ve ihracatın geliştirilebilmesi çabaları da değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, özellikle Türk iş insanlarının Kırgızistan’a yaptıkları doğrudan yatırımlar incelenerek yeni yatırım yapılabilecek potansiyeli olan alanlar belirlenerek bu ilişkilerin gelişimini sağlayacak unsurlar tartışılmaktadır.

Yayınlanmış
2019-10-31