Türkiye’nin İhracatında Linder Hipotezi’nin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Genişletilmiş Çekim Modeli’nden Bulgular

  • Emrah Eray AKÇA Çukurova Üniversitesi
  • Harun BAL Çukurova Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: İkili İhracat Akımları, Linder Hipotezi, Genişletilmiş Çekim Modeli, Panel Veri Analizi, Türkiye.

Özet

Bu çalışmada 2003-2018 dönemi kapsamında Türkiye’nin mal ihracatında Linder Hipotezi’nin geçerliliği ampirik olarak sorgulanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen analizler aynı zamanda Türkiye’nin ihracatına yön veren faktörlerin ne olduğu sorusuna da yanıt vermektedir. Çalışmanın analizinde Genişletilmiş Çekim modelinden faydalanılırken, ekonometrik modelin tahmin sürecinde Sabit Etkiler, Hausman-Taylor ve Amemiya-MaCurdy yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışmanın bulguları, temel Çekim değişkenlerinin teorik beklentileri karşıladığını gösterirken, Linder Hipotezi’nin Türkiye’nin ihracatı için geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin ihracatında ticaret ortağı ülke ile olan tercih benzerliklerinden ziyade, faktör donatımı farklılıkları etkin rol oynamaktadır. Bu bulgu, Türkiye’nin ihracatında dikey uzmanlaşmanın artan önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda hedeflenen ihracat seviyesine erişimin küresel değer zincirlerine eklemlenmedeki başarılı performansa bağlı olduğu söylenebilir.

Yayınlanmış
2020-05-07