Danışma Kurulu

 • Prof.Dr. A. Kadir Varoğlu - Başkent Üniversitesi
 • Prof.Dr. Birgül Demirtaş - TOBB Üniversitesi
 • Prof. Dr. Coşkun Polat – Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Prof.Dr. Çelik Aruoba - Yakın Doğu Üniversitesi 
 • Prof.Dr. Gencay Şaylan - Ankara Üniversitesi 
 • Prof.Dr. Kimiz Dalkir - McGill Üniversitesi
 • Prof.Dr. Meliha Altunışık - Orta Doğu Üniversitesi
 • Prof.Dr. Mete Yıldız - Hacettepe Üniversitesi
 • Prof.Dr. Mustafa Aydın - Kadir Has Üniversitesi
 • Prof.Dr. Türksel Kaya Bensghir  - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof.Dr. Ümit Hassan - Yakın Doğu Üniversitesi 
 • Doç.Dr. Nur Köprülü - Yakın Doğu Üniversitesi 
 • Doç.Dr. Sait Akşit - Yakın Doğu Üniversitesi 
 • Doç.Dr. Tunç Medeni - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doç.Dr. Enderhan Karakoç - Selçuk Üniversitesi
 • Dr. David Griffiths - PhD (Edin), CMgr FCMI - 3K Cubed