Kent ve İç Mimarlık Kesişiminde ‘Kentsel İç Mekan’

  • Büşra Nalbant Özkul İstanbul Kültür Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Kentsel İç Mekan, İç Mimarlık, Kent Kuramı, Kent Mekanı.

Özet

Özet

Kent mekanları tarih boyunca çeşitli düzenlemeler ile yenilenerek devingen bir planlama süreci göstermektedir. Bu düzenlemelerin farklı disiplinler yoluyla iyileştirilmesi günümüz kentlerinde, nitelikli mekanların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Kentte oluşan doluluk-boşluk ilişkisinden yola çıkıldığında dolu alanı karşılayan mimari mekanların, kent bütünü ile her zaman bir iletişiminin olması gerektiği düşünülmektedir. Kentsel mekan ve mimari mekanın kesişiminde karşımıza, kentte var olan üçüncü bir ara-geçiş mekanı  çıkmaktadır. Bu mekanların,  kent ile kurduğu ilişki ve günümüzde kent mekanındaki ihtiyaçlar “kentsel iç mekan” uygulamalarını ayrıca tanımını gerekli kılmaktadır. Kentte, doluluk-boşluk, iç-dış kavramlarının kesişiminde olan ve kentlilerin sosyalleşebileceği bir mekanı tanımlayan kentsel iç mekan kavramı, çalışma konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı; kent içinde var olan mekanların kent kuramları üzerinden incelenerek, farklı tanımlar ile açıklanan “kentsel iç mekan”ların kentte ki potansiyel alanlarına ulaşılmasıdır. Bu alanların saptanması ve iyileştirilmesinin nitelikli kent mekanlarını oluşturacağı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında öncelikle kente dair söylemler ve kent mekanı ile ilgili literatür araştırması yapılmaktadır. Araştırma neticesinde kent kuramları ile ilişkili olarak yapılan tanımlamalarda, potansiyel kentsel iç mekan bölgelerine rastlanmaktadır. Bu nedenle, çeşitli kent araştırmacıları tarafından ortaya koyulan kent kuramları incelenmektedir. Araştırmaya konu olan; Kevin Lynch, Rob Krier ve Bill Hillier’in kente dair farklı söylemleri ortaya koyularak, bu söylemler neticesinde kent içerisinde ki “potansiyel kentsel iç mekan” alanları saptanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel İç Mekan, İç Mimarlık, Kent Kuramı, Kent Mekanı.

Yayınlanmış
2019-10-04