Dördüncü Haçlı Seferi ve Latin Döneminde Konstantinpolis'in Tahribatı

  • Yasemin Özdemir yıldız teknik üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Latin İstilası, IV. Haçlı Seferi, Bizans, Konstantinopolis, Yok Olan ve Yer Değiştiren Eserler

Özet

1203-1204 yıllarında Batılı Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs’ü Müslümanların elinden almak amacıyla düzenledikleri IV. Haçlı seferi, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’e yönelmiş ve şehir büyük bir saldırıya uğramıştır. Bizans ile Avrupa arasındaki anlaşmazlıklar, 1054’te Doğu-Batı kiliselerinin birbirlerinden ayrılması, Bizans’ın Haçlı seferlerindeki tutumu bu saldırıya zemin hazırlamıştır. IV. Haçlı seferi sonucunda Konstantinopolis, 1204’te Haçlılar tarafından ele geçirilmiş, bütün zenginlikleri yağmalanmış ve burada bir Latin krallığı kurulmuştur.

Haçlıların 12 Nisan 1204’te şehri ele geçirmesinin ardından Konstantinopolis üç gün boyunca yağmacıların eline bırakılmıştır. Bu süreçte çıkarılan yangınlar ve yağmalarla şehir harabe haline gelmiştir.  Şehirde kurulan Latin krallığı döneminde ise Haçlı seferine öncülük eden komutanlar ve din adamları şehrin değerli hazinelerini, Hristiyanlığın kutsal emanetlerini sistematik bir biçimde ülkelerine göndermiştir.

Kente en büyük zararı veren yangınlar Latin yağmaları ile birleşince Konstantinopolis’te bulunan birçok yapı yok olmuş, yağmalanmış ve şehir, tarihi ve kültürel mirasının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Kentin önemli yapılarından ve meydanlarından; mimari ögeler, kutsal emanetler, değerli objeler ve sanat eserlerinden kimisi yakılıp yıkılmış kimisi de parça parça sökülerek Avrupa’ya götürülmüştür. Bu makalede Konstantinopolis’in Haçlıların eline geçtikten sonra zenginliğinin ve ihtişamının, Batılı Hristiyanlar ve neden oldukları yangınlar ve yağmalar ile tahrip edilmesi incelenmiş, buradan götürülen önemli eserlerin, zarar gören sanatsal ve mimari ögelerin günümüze ulaşan dönemin kayıtları doğrultusunda götürüldükleri yerlerdeki konum ve durumları incelenmiştir.

 

Yayınlanmış
2019-10-04