Turizm Sektöründe Turistik Tesislerin Yeri - Anadolu’daHanlardan Temalı Otellere Geçişte Mimari Biçimin Panoraması

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Turizm, Turistik tesis, Otel, Mimari biçim

Özet

Anadolu, kültür turizmine kaynak olabilen ülkelerin başında gelmekte olup, antik çağlardan günümüze kadar oluşturulan seyahat, ticaret ve askeri amaçlı yollarla örülmüştür. Tarih boyunca insanlar, bu yollar üzerinde seyahat edenlerin konaklamalarını ve güvenliklerini sağlayan binalar inşa etmişlerdir. Roma-Bizans Anadolu’sunda manastırlardan, hanlara kadar yolcuların konaklayacağı binalar inşa edilmiştir. Türkler de, Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları 1071 yılından günümüze kadar olan süreçte, yine seyahat edenler için konaklama binalarının yapımına önem vermişlerdir. Bu binalar, Selçuklulardan Osmanlılara, oradan Türkiye Cumhuriyetine kadar turizm olgusuna hizmet vermiştir. Yapılan bu çalışmada, dönemin turistik tesis olarak nitelendirilen hanlar ve kervansaraylardan itibaren, günümüzdeki temalı otellerin mimarisinde oluşan biçim konu edilmiştir. Çalışmada bu biçimlenme sürecinin panoraması verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde turizm, seyahat edenlerin gereksinimlerini karşılayan bir organizasyon olmayıp, makro-ekonomik ve global bir sektördür. Turizm tesisleri bu sektörünün gelişimi sürecine paralel olarak biçimlenmekte ve turizm sistemi içerisindeki yeri giderek önemini artırmaktadır. Bu önem nedeniyle çalışmada sektörün sistem analizi yapılmıştır. Sonuçta, turistik tesislerin sistemin en önemli ögesi (bileşeni) olduğu ve sistemin diğer ögeleri tarafından etkilenerek, şekillendiği görülmüştür. Tesislerin tarihi süreçte dönemlerin sosyal yaşamı, kültürel değerleri ve ekonomik güçlerin oluşturduğu üsluplara (stil) bağlı olarak geliştiği, globalleşen mimari tasarım ögelerinin Anadolu’da inşa edilen turistik tesislere yansıdığı izlenmiştir. Verilen örneklerle bu gelişimin yorumu yapılmaya çalışılmıştır.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

1993 YILINDAN İTİBAREN YAKIN DOĞU ÜNİV. MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜNDE PROF. OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR.

Yayınlanmış
2019-10-04