Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Mümtaz ALİ (International Islamic University, MALEZYA)
 • Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)
 • Prof. Dr. Talip ATALAY (KKTC Din İşleri Başkanı, KKTC)
 • Prof. Dr. Muhammed BABAAMMİ (Metodoloji Enstitüsü Müdürü, CEZAYİR)
 • Prof. Dr. İsmail BARDHİ (Dean School of Islamic Theology of Skoplje, ABD)
 • Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)
 • Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (Uluslararası Balkan Üniversitesi, MAKEDONYA)
 • Prof. Dr. Enis HURŞİT (Refah Üniversitesi, PAKİSTAN)
 • Prof. Dr. Ali KARADAĞİ (Katar Üniversitesi, KATAR)
 • Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK (Din İşleri Yüksek Kurulu, TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR (Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Ömer ÖZSOY ( Frankfurt Üniversitesi, ALMANYA)
 • Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ (Sebahattin Zaim Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Doç. Dr. Hakan OLGUN (İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Doç Dr. Muhammed REYYAN (Ürdün Üniversitesi, ÜRDÜN)
 • Doç. Dr. Mehmet ÜMİT (Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Doç. Dr. Yusuf SUİÇMEZ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)
 • Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)
 • Doç. Dr. Ümit HOROZCU (İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE)
 • Dr. Recep Duran (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)