Notlar

Yazım İlkeleri

 1. Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte diğer dillerdeki (Arapça, İngilizce, Farsça) makalelere
  de yer verilir.
 2. Yayınlanması talebiyle gönderilecek yazılarda aşağıda detaylandırılan ve Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin her sayısının sonunda yer alan kaynak gösterim kurallarına
  riayet edilmelidir. Makalelerle birlikte 200 kelimeyi geçmeyen ve beş adet anahtar kelime içeren
  Türkçe ve İngilizce özet gönderilmelidir. [Arapça makaleler için ise, İngilizce ve Arapça özet
  gönderilmelidir]
 3.  Başvurular e-posta veya basılı olarak dergi düzenleme kurulu üyelerine gönderilir. E-posta yoluyla makalelerini gönderecek olan yazarlar makale metinlerini yazım kurallarına uygun olarak
  mehmetmahfuz.soylemez@neu.edu.tr mail adreslerinden birine göndermelidirler.
 4. Sayfa Düzeni: A4 boyutunda olmalıdır. Kenar boşlukları soldan ve sağdan 2,5 cm; üstten ve
  alttan 2,5 cm olmalıdır.
 5. Metin kısmı Times New Roman yazı tipi, 12 puntoyla, başlıklar ise 13 punto ve bold olarak,
  metnin tamamı 1,5 satır aralıkla, dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 6. Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden önce kullanılmalıdır.