Dergi Hakkında

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) basılı olarak neşredilen bilimsel hakemli bir dergidir.

Dünyanın her tarafından alanında uzman araştırmacılara açık olan dergimiz, Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde yayın yapmaktadır.

Amaç
Başta ilahiyat bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin özellikle tarih, sanat, felsefe, edebiyat ve din eğitimi alanlarında yayın yapma amacını taşımaktadır. Özellikle bu yan alanların ilahiyat bilimleriyle kesiştiği din alanı özelinde interdisipliner bir bakış açısı ortaya koyan bir yayın politikasını gözetmektedir.

Kapsam
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazıları yayınlamaktadır. Bu yazılar; araştırma makaleleri, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş bilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar akademik çalışmalara yer verir.

Yayın Politikası
Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen –gezi notları, sempozyum, konferans ve panel değerlendirmeleri, kitap ve makale tanıtım, tahlil ve tenkitleri dışındaki-  araştırma makaleleri en az iki kör hakem değerlendirmesinden geçirilmektedir. Ayrıca intihal tespit yazılımı aracılığıyla (turnitin) makalelerin intihal içermediği ve daha önce yayınlanmadığı teyit edilmektedir.

Yayınlanan makalelerin telif hakkı (basılı ve online) dergimize aittir. İzinsiz yayınlanamaz.

Ücret Politikası
Dergimize gönderilen makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayınlanan makalelerin erişimi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Derginin Tarandığı Dizinler
YDUILAF, kısa süre içinde başta TR Dizin olmak üzere uluslararası endeksler tarafından taranan bir yayına dönüşmeyi amaçlamaktadır.