Son Sayı

Yıl 2019 Cilt 5 Sayı 2

 

Jenerik 

Jenerik / Sayfalar : 165-170 

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ 

PDF

 

Makaleler 

Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması / Sayfalar : 171-202 

Doç. Dr. Ümit HOROZCU, Ahmet Celalettin GÜNEŞ 

https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.01

İngiliz İdaresi’nde Kıbrıs’ta Din Görevlisi Yetiştiren Bir Kurum: İslam İlahiyat Okulu / Sayfalar : 203-238 

Dr. Volkan NURÇİN

https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.02

اللغة العربية والهوية الإسلامية / Sayfalar : 239-256 

Prof. Dr. Lahrech Assaad ELMAHACEN 

https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.03

İmam Serahsî ’nin Azınlık Haklarına Bakışı / Sayfalar : 257-286 

Yrd. Doç.Dr. Mustafa KELEBEK 

 https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.04 


Teftazani, Risaletu’l-Hudud / Sayfalar : 287-316 

Dr. Recep DURAN 

PDF

 

Kitap İncelemesi 

Benden Sual Ederseniz: Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak İle Söyleşiler / Sayfalar : 317-326 

Dr. İdris SÖYLEMEZ 

PDF 

 

SAYI TAM DOSYASI