Editörden

Değerli Okuyucular,

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin birinci sayısını sizlerle paylaşırken, ilerleyen sayfalarda sizlere sunulmuş olanbirbirinden değerli makaleleringerek akademik gerekse meslek hayatınızda sizlere yardımcı olmasını umut ediyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, “etik” davranmayı ilke edinmiş, “insani” değerlere bağlı, hukukun üstünlüğüne, evrensel barış ve özgürlüğe inanmış, insan haklarına bağlılığı özümsemiş, yaşadığı toplumdaki ve dünyadaki gelişmeleri algılayıp yorumlayabilen, yaratıcı düşünebilen, fikrini özgürce dile getirebilen, inceleme ve araştırmalarında bilimi temel alan, bireysel olduğu kadar toplumsal alanda sorumluluk üstlenebilen aydın, bilgili, adil bireyler yetiştirmenin süregelen gayreti içerisindeyiz. Hukuksal yapının sürdürülebilirliğine, dönüşümüne ve özümsenerek hayata geçirilmesine yön verebilecek nitelik ve donanıma sahip bireylerin kendilerini geliştirebilmelerinin en önemli bileşeninin hukuk alanındaki düşünsel ve pratik birikimlerinin arttırılması olduğuna inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda hukuk alanında ulusal ve uluslararası platformlarda saygın bir yere sahip fakültemizin güçlü kadrosu tarafından şekillendirilen yaratıcı hukuk öğretiminin yanında, fakültemizdeki değerli düşün insanlarımızın hayata geçirmekte olduğu bilimsel çalışmalarla toplumun ve hukuk camiasının gündemini belirlemeye ve bilimsel tartışmalara yön vermeye devam ediyoruz.

KKTC’nin en köklü ve en büyük hukuk fakültelerinden biri olmanın verdiği sorumluluğun bilinciyle, ulusal ve uluslararası hukuk yapılarıyla uygulamalarını en yeni düşünsel yaklaşımlara ve tartışmalara da atıfta bulunarak sistematik bir şekilde irdeleyen bilimsel çalışmaların sayısının artması için yeni araştırma ve destek programlarını geliştirip hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda, fakültemizin değerli kadrosu üniversitemizin üçüncü nesil üniversite vizyonu çerçevesinde her yıl seçkin konuşmacıların katıldığı farklı bilimsel etkinlikler(konferans, panel, çalıştay) düzenleyerek, ödüller alarak, bilimsel projeler geliştirerek ve özgün akademik yayınlar yaparak ulusal ve uluslararası alanlarda hukuk çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.
Bu sorumluluk bilinci ve anlayışla Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak çağdaş hukukçular yetiştirme ve akademik etkinliklerle hukuk biliminin gelişimine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda yeni bir adım daha atıyor, elinizdeki bu sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisini çıkarmaya başlıyoruz.

Hem fakültemiz hem de üniversitemiz adına bu ilk sayının heyecanını ve haklı gururunu taşırken dergimizin giderek artan bir prestijle sürekliliğini sağlamanın önemini de vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Bu dergiye emek veren deneyimli fakülte kadromuzun ve bu heyecanı en yoğun şekilde yaşayan genç akademisyenlerimizin bilimsel bir derginin sürekliliği açısından başlangıçta yaşanan bu heyecanın sistemli bir çalışma disiplini ile beslenmesi gerektiği anlayışıyla yola çıktığının farkında olmak bu heyecanı daha da anlamlı kılıyor.

Bu vesileyle dergimizin yayın hayatına hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fakülte Dergimizin ülkemizde, bölgemizde ve dünyada, insan haklarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün ilerletilmesine katkıda bulunmasını diliyorum.

Saygılarımla
Prof. Dr. İrfan Suat GÜNSEL