İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araş. Gör. Aysun Beydola

YDÜ Hukuk Fakültesi Lefkoşa – KKTC

hukukdergisi@neu.edu.tr

+90 (392) 223 6464 / 5246