Cilt 1 Sayı 1 (2018): Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi