İnsan Merkezli Tasarım Yaklaşımı Bakımından İstanbul’un Tarihi Yarımadasındaki Kent Mobilyalarının İncelenmesi

Yazarlar

  • Cem Doğan Mimar Sina Güzel Sanatlar Üniversitesi
  • Damla Altuncu

Anahtar Kelimeler:

Çevre- İnsan Merkezli Tasarım- Ergonomi- Kent Mobilyası- Kullanıcı Memnuniyeti

Özet

Öz

Bu çalışma, İstanbul'un tarihi yarımadasındaki kent mobilyalarını insan merkezli tasarıma uygunluk açısından incelemektedir. Bu çalışma için yapılan araştırma iki eksen üzerinde gerçekleştirilmiştir; bunlardan ilki, şehir mobilyalarını sahada görsel olarak belgelemek için bir gerçekleştirilen bir saha çalışmadır. İkinci eksende, dokümante edilmiş mobilyaların değerlendirilmesi için kullanıcılara bir anket yapılmıştır. Anket ile kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek amaçlamıştır. Araştırma bulguları insan merkezli tasarım açısından analiz edilmiştir. Araştırma, kullanıcı memnuniyetini sağlamak ve tarihi yarımadanın kentsel dokusu ile uyumlu kentsel mobilyalar tasarlamak için birden fazla disiplinden profesyonellerin görüşlerine ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma, ilgili aktörlerin insan merkezli tasarım yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış kentsel mobilyaların yaşam döngüsüne katıldıklarında üstlenmeleri gereken rolleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yayınlanmış

2021-03-31