Editörden

Değerli Okurlar,
Dergimizin 5. yaşında, yine değerli bilimsel araştırmalardan oluşan makalelerle sizlere ulaşmaktan mutluyuz, gururluyuz. Dünyamızın özellikle son iki yıldaki Pandemi dönemiyle, yaşamımızda oldukça önemli hale gelen dijital iletişim, bizim de mimarlık alanındaki araştırmaları, uluslararası paylaşıma sunarak ilgililer arasındaki iletişimi gerçekleştirmemize katkı sağlamaktadır. Dergimizin bu sayısında, Türkiye’den sekiz farklı üniversiteden, onsekiz yazara ait dokuz adet araştırma makalesi yer almaktadır.

Dergimizin her yeni sayısının daha da nitelikli olarak yayın hayatına devamı için katkılarından dolayı; nitelikli makaleleriyle yazarlarımıza, hakemlikleri ile değerli hocalarımıza, kapak tasarımından, web sayfası düzenlemelerine kadar tüm çalışmaları için sevgili arkadaşlarımıza ve Yakın Doğu Teknoloji’den Sn. Orhan Özkılıç’a teşekkürü borç biliriz.

Yeniden buluşuncaya dek esen kalın, sevgiyle kalın.

Saygılarımla
Doç. Dr. Zihni Turkan
Editör