Yazarlara Bilgiler

 1. YAKIN MİMARLIK Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda iki kez, Nisan ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır. Gönderimlerin dergide yayınlanması için hakem süreci nedeniyle en az iki ay önce tarafımıza ulaştırılmış olması gerekmektedir.
 2. YAKIN MİMARLIK Dergisi’ne gönderilen makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün araştırmalar olmalıdır.
 3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, öncelikle editör tarafından içerik olarak uygunluğu bakıldıktan sonra ilgili hakemler tarafından incelenir. Yayınlanması uygun olmayan makaleler yazara iade edilmez.
 4. Makaleler, yazar bilgileri olmadan M.S. Word dokümanı yazar bilgileri de ayrı bir dosya olarak elektronik ortamda derginin web sayfasına yüklenmeli, bir kopyası da e-posta eki olarak doğrudan editöre gönderilmelidir. Yazar bilgileri için Başlık Sayfasına erişim. (Başlık Sayfası)
 5. Makalelerde alıntıların en fazla %20 olup olmadığını gösteren “Turnitin” veya “iThenticate” programlarında taranan raporlar ve makalelerde olası Anket çalışması için “Etik Kurul Onayı”, herhangi bir kurumdan izin alınarak yapılan bir çalışma var ise “İlgili Kurumdan Alınan izin Belgesi” doğrudan editöre gönderilmelidir.
 6. Yazıların Hazırlanması;
  Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Makaleler 12 punto Arial karaktesi ile yazılmalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özetler bulunmalı ve makalede yazar kimliğine ait bilgiler olmamalıdır. YAKIN MİMARLIK Dergisi’ne gönderilen makalelerin yazım ve biçim koşulları bakımından son denetimlerinin, yazar tarafından yapıldığı ve bu biçimi ile yayınlanmasına onay verdiği kabul edilir.

  6.1.Özetler
  Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın araştırma sorusunu, amacını, kapsamını, yöntemini, özgün değerini, bulgularını ve sonuçlarını içermeli ve en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Çalışmanın içeriğini yansıtan en az dört en fazla altı anahtar kelime verilmelidir. İngilizce dilinde gönderilen çalışmalar Türkçesi ile uyumlu olmalıdır.

  6.2. Ana Metin:
  Ana metin özet, anahtar kelimeler ve kaynakça hariç kelime sayısı 4000-7000 aralığında olmalıdır. Tüm başlıklar ardışık ve hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekiller makaleye dahil edilmelidir. Makale içinde Word kısa yolları kullanılmamalıdır. Makalede yazarların kimliğini gösterebilecek her türlü bilgi kullanılmamalıdır. Gönderilen metindeki yazıların ana gövdesi, 12 punto Arial karakterde, tek aralıklı; başlıklar 14 punto bold Arial ve alt başlıklar 12 punto bold Arial olarak düzenlenmelidir. Sayfanın üst ve alt, sağ ve sol yanlarından 3 cm. boşluk ayarlanmalı ve A4 kâğıt ebadında olmalıdır.

 7. Kaynak Gösterimi
  Kaynakça yazım kuralları APA referanslama stilinin güncel versiyonuna uygun olmalıdır. Makaledeki kaynaklarda yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir. Doğrudan alıntılarda sayfa numarası eklenmelidir. Kaynaklar, yazar soyadları alfabetik sırayla ve her yazar için kronolojik sırayla listelenmelidir. Kitap adı, İtalik olarak yazılmalıdır. Ör: Gürkan, H. M. (1996). Kıbrıs Tarihinden Sayfalar. Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları. Kaynak makale ise dergi adı İtalik yazılmalıdır. Ör: Steg, L. & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29, pp. 309-317.

  Metindeki gönderilere ait kaynaklar, Kaynakça başlığı ile makalenin sonunda alfabetik sırayla yer almalıdır.

  Kaynaklara gönderiler, dipnot şeklinde değil, metin içinde ayraçla verilmelidir. Ör: (Gür, 2000:91).

  Apa stilinin büyük ve küçük harf kurallarına ve noktalama türlerine dikkatle uyumlalıdır. APA referans stili hakkında daha fazla bilgiye http://www.apastyle.org/  adresinden erişilebilir.

 8. Tablolar ve Şekiller:
  Makalelerde kullanılacak tablo ve şekiller ana metin içerisinde yerleştirilmelidir.Tüm plan, fotoğraf, resim ve grafiklere şekil denilmelidir. Tüm tablo ve şekillere, birbirini izleyen numaralar verilmelidir. Metinde tablolara ve şekillere atıf yapılmalıdır. Şekilleri en az 300 dpi çözünürlükte RGB renkte sunulmalıdır. Haritalar ve grafikler de adlandırmalı ve numaralanmalıdır. Gerekli durumlarda yazarların kendisine ait olmayan görsel materyalleri, telif sahibinden edindiği izin yazısıyla birlikte sunması gerekmektedir. Başka kaynaklarca daha önce yayınlanmış olanlar için kaynak gösterilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları 10 punto Arial karakterde olmalıdır.