Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sn. Dr. Suat İ. Günsel’in teşvik ve katkılarıyla, 2017 yılında  Ekim ayında yayın hayatına başlayan YAKIN MİMARLIK Dergisi, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında, elektronik ve 2547-8729 ISSN ile açık erişimli olarak, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yayınlanan uluslar arası, hakemli bir dergidir. 

Amaç
Dergi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında uluslar arası konu ve sorunlara ait bilimsel araştırmaları ve nitelikli akademik yayıncılığı, evrensel sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeleri özendirerek sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. Dergi de yayınlanan bilimsel çalışmaları, akademik dünyanın ve kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı ve bu yol ile de mimarlığa katkı yapmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Dergide Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında ve bunlara bağlı alt alanlarda özellikle disiplinler arası ilişikler de gözetilerek bilginin yayılması ve gelişmesi için hem kavramsal hem de alan araştırmalarına dayalı Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış, nitelikli bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Bu alanlarda gerçekleştirilen araştırmalarla ortaya çıkarılan sonuçların yer aldığı detaylı çalışmalar, derginin kapsamını oluşturmaktadır.

Makalelerin Değerlendirilmesi

Makaleler ön değerlendirme sürecinde, önce yayın kuralları bakımından editörler tarafından değerlendirilir. Yayın kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazarlara geri gönderilir. Yayın kurallarına uygun olup, ön değerlendirme sürecinden geçen, derginin yayın ilkelerine uygun olduğu belirlenen her makale, yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçmektedir. Yayın için değerlendirilmek üzere kabul edilen tüm belgeler gizli belgeler olarak incelenir. Gizlilik ilkesine uyarak hakemlerle yazar bilgileri, yazarlarla da hakem bilgileri, editör(ler) tarafından izin verilenler dışında paylaşılmaz. Ayrıca hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen görüş ve öneriler gizli tutulur. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda; verilen düzeltmeler yazar/yazarlar tarafından giderildikten sonra makale yayın için hazır duruma gelir. Ancak hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz görüş vermesi durumunda üçüncü bir hakem atanır.

Telif Hakkı

Bir yazar genellikle aynı araştırmayı birden fazla dergi veya herhangi başka bir akademik yayında yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışını beraberinde getirir. Genel olarak, bir yazar daha önce başka bir dergide yayınlanmış yazılarını göndermemelidir.
Telif hakkı olmayan diğer materyaller (şekiller, fotoğraflar v.b.) başka bir yerde yayınlanamaz. Ayrıca dergi tarafından incelenen yazılar, telif hakkıyla korunan yayınlara yeniden gönderilmemelidir. Ancak, bir makale göndererek, yazar(lar) yayınlanan materyalin haklarını saklı tutar. Telif hakkı yazarlara (CC-BY-NC) aittir. Makalenin yayına kabul edilmesi durumunda, bütün yayın haklarına YAKIN MİMARLIK Dergisi sahip olmaktadır. Bu durumda yazarlar, makalelerinin telif haklarına sahipliğini sürdürürler, yalnızca yayın haklarını YAKIN MİMARLIK Dergisine devrederler.

Bunun için derginin web sayfasında bulunan “Yayın Hakkı Devir Formu” ile Editörlüğe beyanda bulunurlar.

Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi

Kapak Tasarımı: Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz

Arşiv

Derginin ilk sayısı olan Ekim 2017 (Cilt:1, Sayı:1)’den itibaren tüm sayıları, derginin web sayfasında otomatik olarak arşivlenmektedir

İntihal Politikası

Her başvuru intihal yazılımı (iThenticate ve Turnitin) aracılığıyla taranır ve alıntıların en fazla %20 oranında olup olmadığı kontrol edilir.

Makalede intihal tesbit edildiğinde, başvuru reddedilir ve aynı yazar(lar)dan gelen diğer başvurular kabul edilmez. Ayrıca intihal edilen eserlerin yazarları ile iletişim kurulur ve olay hakkında derhal bilgi verilir.

Yayın Ücreti

Yakın Doğu Üniversitesi YAKIN MİMARLIK Dergisi yazarlardan herhangi bir başvuru, makale işleme veya yayın ücreti talep etmez. Dergiye herhangi bir reklam alınmaz.
Açık Erişim

YAKIN MİMARLIK Dergisi, yazarların çalışmalarına ücretsiz ulaşmalarına ve herhangi bir kullanıcının, ticari olmamak üzere istediği çalışmayı okumasına, indirmesine ve yazdırmasına ücretsiz olarak izin veren CC- BY-NC 4.0 (Creative Commons) lisanslı, açık erişimli bir dergidir.  Yayıncı veya yazardan önceden izin almadan makalelerin tam metinlerine ulaşılabilir ve diğer bilimsel çalışmalarda yararlanılabilir.

Lisans:

Lisans, her ortamda veya formatta kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ticari olmamak koşulu ile başka bir bilimsel çalışmanın oluşturulmasında kullanılmasına izin verir.

Derginin Tarandığı İndeksler: