Tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Kanyon: Kültürel Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Meryem Bihter Bingül Bulut Kırıkkale Üniversitesi
  • Öner Demirel

Özet

Ekosistem hizmetleri (ES), insanların ekosistemlerden aldığı doğrudan veya dolaylı faydaları ortaya koymak ve ölçmek için geliştirilmiştir. Faydalanılan hizmetler Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi raporuna göre; kaynak sağlayan, düzenleyen, kültürel ve destekleyen hizmetler olmak üzere 4 ana grup olarak değerlendirilmektedir. Kaynak sağlayan ve kültürel hizmetler insanların doğrudan, düzenleyen ve destekleyen hizmetler ise dolaylı olarak faydalandığı hizmetlerdir. Çalışmada Kırıkkale kentinde Karakeçili ile Köprüköy arasında Kızılırmak üzerinde yapılmış tarihi bir köprü Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nun sağladığı kültürel ekosistem hizmetleri (kültürel çeşitlilik, manevi ve dini değerler, bilgi sistemleri, eğitim değerleri, ilham, estetik değerler, sosyal ilişkiler, yer duygusu, kültürel miras değerleri, rekreasyon ve eko-turizm) değerlendirilmiştir. Elde edilen bulguların kültürel ekosistem hizmetlerine dayalı rekreasyon ve turizm planlanması ve yönetimi konularında karar vermede yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Yayınlanmış

2022-03-31