MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA KENTSEL KUTUNUN ÜÇ TÜRÜ

Yazarlar

  • Serap Durmuş Öztürk Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Fulya Üstün Demirkaya

Anahtar Kelimeler:

Kentsel Kutu, Mimarlık, Kentsel Yer, Mimari Tasarım Stüdyosu

Özet

Bu çalışma, kentin aynı zamanda kullanıcısı da olan tasarımcının, kenti eleştirel bir gözle tanımladığı, sorunlarını tespit etiği ve bu sorunlara kentsel dokuya ilişkin kendi ürettiği çözüm önerileri ile cevap aradığı mimari tasarım stüdyosu örneklerini kapsamaktadır. Mimari tasarım sürecinin temsilinde kutu fikrinden hareket eden tasarım stüdyosunun temel amacı, kentsel farkındalıklar üzerine yeniden düşünmek ve kutunun kentsel mekânda farklı hallerini görmektir. Bu bağlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Bölümü 2017 ve 2019 Bahar yarıyılında üçüncü sınıf öğrencileri (VI. yarıyıl) ile uygulanan stüdyo çalışmasında, çalışma alanı olarak seçilen Trabzon ve Trabzon içinde yer alan kent parçaları ile Urban Box teması ana sorun odağı olarak belirlenmiştir. Urban Box bir tasarım problemi olarak kentin mevcut problemlerine ve/veya olası kurgularına yanıt vermeyi hedeflerken, kentin kullanıcılar tarafından yerler ve özneler ile kurduğu ilişkilerin değişmesine bağlı olarak yerin yeniden üretimini temsil etmektedir. Tema üzerinden kente ve seçilen kent parçasına dair üretilen güzergâhlar; “Diffusion”, “Adaptation”, “Just The Box or The Holistic Box” yaklaşım biçimleriyle farklı ölçeklerde ve işlevlerde tanımlanmaktadır. Yerelin urban formunun kutu fikri bağlamında yeniden düşünülmesini gündeme getiren bu çalışma; kente ve kent parçalarına dair üretilen fikirlerin işlevsel, toplumsal ve kültürel kodlar barındıran güzergâhlar olduğunu göstermiştir.

Yayınlanmış

2022-09-30