Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma’nın İtici Gücü Olarak Mimari Akupunkturlar: Songyang Bölgesi Örneği

Yazarlar

  • Burçin Mızrak Bilen Özyeğin Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202371623

Anahtar Kelimeler:

Mimarlık, Kırsal Turizm, Yeniden Canlanma, Songyang Bölgesi, Çin.

Özet

Kent çevresine ve kırsala doğru olan belirgin bir kent genişlemesi var ve bu yer kullanımı ve kaynak kullanımı örüntülerini, işgücünü ve gelir dağılımını etkiliyor. Bu günlerde, 21. Yy.’ın sorunu olarak, bu kentsel genişleme ve büyümenin kapsamı hakkında daha fazla konuşuluyor ve düşünülüyor. Küresel ticaret, dijital devrim, ve salgın; merkezsizleşme ve yersizleşmeyi besliyor. Belli bir yere bağımlı olma artık çok daha az gerekli. Kırsal alanda yeni yerleşme, oturma ve ticaret akımları oluşuyor.  Süregiden bir mekânsal ve sektörel akış var. İnsanlar; maddi olanlar ve; bilgi, inovasyon, yaşam tarzı ve teknoloji gibi maddi olmayanlar sürekli takas halinde.  Kırsal aktiviteler kent merkezlerinde ‘kentsel tarım’ adı altında gerçekleşiyor ya da kentsel olarak sınıflanmış; lokal ürün ve zanaatlerin üretimi, müze gezme, oyun izleme, turistik yer görme gibi aktiviteler kırsalda meydana geliyor. Kırsal sadece tarımın, ormancılığın ve hayvancılığın yapıldığı yer değil artık. Kırsal nüfus, kentsel davranışlar benimsiyor ve sergiliyor. Sosyal yönden kentlileşiyor. Kırsalda oluşmuş yeni ekonomik döngü yöntemleri mevcut. Bu ekonomi; tarım turizmi ve geçmişin romantize edilmiş temsili ile sınırlı değil. Artık çok daha sofistike stratejiler mevcut. Kültürel mirasın karmaşıklığını ve kimliğini içinde barındıran kırsal sanayi, turizmi ve ticareti canlandırarak, köylerinin ekonomisini onarıyor. Tüm bu açılardan, Çin’deki Songyang Bölgesi ve DnA Tasarım ve Mimarlık Ofisi’nin bu bölgedeki uygulanmış projelerinden seçkiler ve onların yarattığı dönüşüm bu makalede incelenecektir.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-31