Sosyal Konut ve Gecekondu: Sivas'tan Alternatif Konut Sunumları

Yazarlar

  • pınar koç sivas cumhuriyet üniversitesi
  • uğur tuztaşı

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202372717

Anahtar Kelimeler:

Modern, Konut, Modernleşme, Sivas, Sosyal Konut

Özet

Bu metin, Sivas ölçeğindeki gecekondulaşma süreci üzerinden ortaya çıkan konut sunumlarını analiz etmektedir. Çalışmanın amacı, kentsel örüntüde bu izleğin modern konut biçimlenişindeki örüntülerle ilişkisini ve öznelliğini ortaya çıkarmaktır. Bu durum, Sivas’ta sosyal konut ve gecekondu sunumlarının geleneksel barınma pratiğinden devşirilen öğelerini de sorgulamayı gerektirmektedir. Çalışmanın yöntemi, gözlem ve belgelemeye dayanan bir alan çalışmasından oluşmaktadır. Çalışmanın güzergâhını belirleyen temel etken ise kentsel mekânın 1960 sonrasındaki gelişim rotasıdır. İlk aşamada Belediye Sosyal Konutları irdelenmiş ve ardından Dedebalı Mahallesi ile 94 Evler olarak bilinen kentsel dokuda gecekondu örnekleri incelenmiştir. Buna göre, planimetrik kuruluş ve diğer mimari bileşenler açısından belirgin bir standart sunmayan ancak kentsel mekanla kurduğu ilişki açısından geleneksel konutun bileşenlerini referanslayan imgelerin varlığı tespit edilmiştir. Sonuçta, 1960 sonrasının ürünü olan bu pratikler, hem ülke genelindeki sosyal konut örneklerinin yansımasını içeren mekânsal donatılar içermekte, hem de yerel konut morfolojisinin kentsel ölçekteki uzantılarını içermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-29