Çocukların Sağlık Hakkı ve Olağanüstü Koşullarda Hastane Binaları

Yazarlar

  • şengül yalçınkaya Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Şengül ÖYMEN GÜR Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İstanbul

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202372734

Anahtar Kelimeler:

Haklar, Hastane, Mimarlık, Çocuk, Tasarım

Özet

Hastane deneyimi çocuk için günlük rutinin bozulduğu, hastalıktan kaynaklı ağrı ve kaygı hissettiği, korkutucu tıbbı işlemlere maruz kaldığı, yabancılarla karşılaştığı bir ortamı içermektedir. Çocuğun yetişkinlerden farklı ve hassas yapısı, hastane korkusu ve kaygısı ile buluştuğunda sağlık yapılarında çocuk kullanıcı için özel tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi zorunlu hale gelmektedir.  Bu duruma bir de ülkemizde yaşanan afet koşulları eklendiğinde konunun çocuk özelinde araştırılmasının önemi daha da artmaktadır. Bu noktadan yola çıkılarak olağan ve olağan üstü durumlarda hastanelerde çocuk için benimsenmesi gereken tasarım yaklaşımının ne olduğu araştırılmıştır. Bunun için günlük yaşamdaki durumun tespiti için bir anket çalışması, mimarlık alanında hastane ve deprem ile ilgili çalışmaların ortaya konulması için de bibliyometrik analiz yapılmıştır. Anket Türkiye genelinde 384 yetişkine uygulanmıştır. Elde edilen veriler Maxqda ve Vosviewer programları ile görselleştirilmiştir.

Sonuç olarak yaşanan afetler ve karşılaşılan yıkımlar hastanelerde güvenliğin en temel tasarım ölçütü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çocuğun stres ve kaygısını gidermede oyun alanı ve kütle-mekan ölçeğinde estetik faktörünün üstlendiği çok boyutlu görev çalışmada ön plana çıkmıştır. Yaşam hakkının korunması ve hastane sürecinin kolaylaştırılmasında zengin ve etkili algı koşullarının oluşturulması, çocuğun ortamı deneyimlemesine olanak verecek koşulların ve güvenliğin sağlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Haklar, Hastane, Mimarlık, Çocuk, Tasarım

İndir

Yayınlanmış

2023-09-29