Cilt 1 Sayı 1 (2015): Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi