Cilt 1 Sayı 2 (2015): Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi