Cilt 4 Sayı 1 (2018): Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi