KIBRIS’TA MÜLKİYET KONUSU VE TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Anahtar Kelimeler: KKTC, GKRY, Mülkiyet Sorunu, Taşınmaz Mal Komisyonu

Özet

Türk Dış Politikasının en önemli unsurlarından biri Kıbrıs sorunudur. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtıyla birlikte bu sorunun bir parçası olan mülkiyet meselesi farklı bir boyuta girmiş, Türkiye’nin AİHM’nin bireysel başvuru hakkını tanımasıyla birlikte Türkiye aleyhine açılıp davacılar lehine sonuçlanan Loizidou ve Arestis davalarıyla birlikteyse farklı bir niteliğe bürünmüştür. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmak maksadıyla vermiş olduğu mücadeleyi, hukuk karşısında kaybetme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle GKRY’nin AB üyeliğiyle birlikte, Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun çözüm süreci Kıbrıslı Rumların beklentileri lehine gelişmiştir. Bu çalışma, Kıbrıs’taki mülkiyet davalarının, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Türkiye’nin Kıbrıs politikasını nasıl etkilediği üzerinde durmaktadır. Türkiye bir taraftan uluslararası hukuk kurallarının, diğer taraftan adadaki soydaşlarının çiğnenen haklarını korumanın arasında büyük bir hukuk mücadelesi vermektedir. Çalışmanın amacı; mülkiyet sorununun çözümünde KKTC’de AİHM’den önce iç-hukuk başvuru mercii olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevini ve bu işlevin sonuçlarını incelemektir.

Yayınlanmış
2019-10-31