Yayın Kurulu

Editör

 • Prof. Dr. Nur Köprülü – Yakın Doğu Üniversitesi

Editor Yardımcısı

 • Dr. Zehra Azizbeyli – Yakın Doğu Üniversitesi
 • Dr. İbrahim Ayberk - Yakın Doğu Üniversitesi

Alan Editörleri

 • Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu – Yakın Doğu Üniversitesi (İşletme: Yönetim ve Organizasyon)
 • Prof. Dr. Mine Karataş-Özkan – University of Southampton (İşletme: Strateji ve Girişimcilik)
 • Doç. Dr. Çiğdem Nas – Yıldız Teknik Üniversitesi ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) (Avrupa Çalışmaları ve İktisat)
 • Doç. Dr. Sait Akşit – Yakın Doğu Üniversitesi (Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Politik Ekonomi)
 • Doç. Dr. C. Akça Ataç – Çankaya Üniversitesi (Siyasi Tarih ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları)
 • Doç. Dr. Mustafa Çıraklı – Yakın Doğu Üniversitesi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
 • Doç. Dr. Zihniye Okray - Lefke Avrupa Üniversitesi (Psikoloji)
 • Doç. Dr. Assel Tutumlu – Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce Dil Editörü)