Yayın Kurulu

Editör

  • Prof. Dr. Nur Köprülü – Yakın Doğu Üniversitesi

Editor Yardımcısı

  • Dr. Zehra Azizbeyli – Yakın Doğu Üniversitesi

Alan Editörleri

  • Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu – Yakın Doğu Üniversitesi (İşletme: Yönetim ve Organizasyon)
  • Prof. Dr. Mine Karataş-Özkan – University of Southampton (İşletme: Strateji ve Girişimcilik)
  • Doç. Dr. Çiğdem Nas – Yıldız Teknik Üniversitesi ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) (Avrupa Çalışmaları ve İktisat)
  • Doç. Dr. Sait Akşit – Yakın Doğu Üniversitesi (Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Politik Ekonomi)
  • Doç. Dr. C. Akça Ataç – Çankaya Üniversitesi (Siyasi Tarih ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları)
  • Doç. Dr. Direnç Kanol – Yakın Doğu Üniversitesi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
  • Doç. Dr. Zihniye Okray - Lefke Avrupa Üniversitesi (Psikoloji)
  • Doç. Dr. Assel Tutumlu – Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce Dil Editörü)