Yazar Dizini

CİLT SAYI MAKALELERİN APA STİLİNDE YAZIMI
13 2 Görücü, C. (2020, Ekim). 1934 iskân kanunu: Erken cumhuriyet döneminde nüfusu “mütecanis” hale getirmeye yönelik bir girişim. YDÜ SOSBİLDER, 13(2), 82-109. (tam metin)
13 2 Kurt, A. (2020, Ekim). Sınırda kişilik bozukluğu: Sınırların ötesinde koşulsuz kabul arayışında bir vaka sunumu. YDÜ SOSBİLDER, 13(2), 110-128. (tam metin)
13 2 Bal, H., Esaa, A., & Erdoğan, E. (2020, October). Determinants of money demand function: A panel ARDL approach on selected emerging countries. YDÜ SOSBİLDER, 13(2), 129-150. (tam metin)
13 2 Çelen, G. & Altay, A. A. (2020, Ekim). Akademik çalışmalarda sofist düşünürlere dair içerik analizi. YDÜ SOSBİLDER, 13(2), 151-168. (tam metin)
13 2 Sadak, E. & Yıldırım, F. (2020, Ekim). Kurum bakımından ayrılan bireylerin toplumsal yaşama uyum sorunlarının “sosyal hizmetler” bağlamında değerlendirilmesi. YDÜ SOSBİLDER, 13(2), 169-191. (tam metin)
13 1 Altay, A. A. (2020, Nisan). Cumhuriyet döneminde yeni Türkiye söylemi: Karşılaştırmalı bir analiz. YDÜ SOSBİLDER, 13(1), 4-28. (tam metin)
13 1 Akça, E. E. & Bal, H. (2020, Nisan). Türkiye’nin ihracatında linder hipotezi’nin geçerliliği üzerine ampirik bir inceleme: genişletilmiş çekim modeli’nden bulgular. YDÜ SOSBİLDER, 13(1), 29-49. (tam metin)
13 1 Kaya, L. & Görkem, Ş. Y. (2020, Nisan). The effect of service quality, airline image, customer satisfaction and service value on passengers’ behavioral intentions: The case of Turkey. YDÜ SOSBİLDER, 13(1), 50-66. (tam metin)
12 2 Bank, B. (2019, Ekim). Sınıf mücadelesi ekseninde kapitalist sistemin analizi. YDÜ SOSBİLDER, 12(2), 128-154. (tam metin)
12 2 Ayçiçek, H. İ. (2019, Ekim). Kıbrıs’ta mülkiyet konusu ve taşınmaz mal komisyonu faaliyetleri. YDÜ SOSBİLDER, 12(2), 155-173. (tam metin)
12 2 Köylü, M. K. (2019, Ekim). Türkiye Kırgızistan ticari ilişkileri ve değerlendirilmesi. YDÜ SOSBİLDER, 12(2), 174-192. (tam metin)
12 2 Berkut, N. (2019, Ekim). Yerli halkların uluslararası hukuktaki statüsü ve Kuzey Kutbu’ndaki iş birliğindeki rolü. YDÜ SOSBİLDER, 12(2), 193-220. (tam metin)
12 2 Körpülü, N. (2019, October). The 2011 Arab uprisings and beyond: The incongruity of democratic transition and authoritarian persistence/resilience. YDÜ SOSBİLDER, 12(2), 221-238. (tam metin)
12 2 İnal, V. (2019, Ekim). Türkiye’nin büyüme potansiyeli. YDÜ SOSBİLDER, 12(2), 239-274. (tam metin)
12 1 Bank, B. (2019, Nisan). Sivil toplum - devlet karşıtlığı temelinde çokluk sorunsalına tarihsel bakış. YDÜ SOSBİLDER, 12(1), 3-24. (tam metin)
12 1 Özkoç, E. E. (2019, Nisan). Türkiye'de yönetim bilişim sistemleri çalışmalarının bibliyometrik yapısı ve sosyal ağ analizi ile çözümlemesi. YDÜ SOSBİLDER, 12(1), 25-43. (tam metin)
12 1 Torun, H. (2019, Nisan). Kültür modellerinin geometrik tasarımı. YDÜ SOSBİLDER, 12(1), 44-65. (tam metin)
12 1 Oğuz, M. C. (2019, Nisan). Otoriter rejimlerde demokratik kurumların işlevi: Siyasal partiler, parlemento ve seçimler. YDÜ SOSBİLDER, 12(1), 66-85. (tam metin)
12 1 Akarçay, P. (2019, April). Is more participatory governance possible? A closer look at Sweden. YDÜ SOSBİLDER, 12(1), 86-114. (tam metin)
11 2 Osobase, A., Risikaf, D., & Nwakeze, N. (2018, October). The impact of HIV/AIDS on household income: A case Study of Lagos State, Nigeria. YDÜ SOSBİLDER, 11(2), 2-31. (tam metin)
11 2 Kaya, F. Ş., & Yüceol, S. E. (2018, Ekim). Toplumsal cinsiyet rolü tutumları, romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ve ilişki doyumu arasındaki ilişkiler. YDÜ SOSBİLDER, 11(2), 32-58. (tam metin)
11 2 Duman, A. Z. (2018, Ekim). Türkiye’de dünden bugüne aydın ve iktidar. YDÜ SOSBİLDER, 11(2), 59-79. (tam metin)
11 2 Beyoğlu, P. (2018, October). Expropriation in the legislation of the Turkish Republic of Northern Cyprus. YDÜ SOSBİLDER, 11(2), 80-99. (tam metin)
11 1 Varel, A. (2018, Nisan). Yakup Kadri’nin Yaban ve Ankara romanlarında kadrocu tezlerin izleri. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 2-30. (tam metin)
11 1 Bank, B. (2018, Nisan). 60’lı yılların hegemonya mücadelesinde Türkiye solu’nun iktidar arayışı. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 31-54. (tam metin)
11 1 Bal, H., & Akça, E. E. (2018, Nisan). Doğal kaynak zenginliği ve ekonomik büyüme arasındaki eksik halka: Beşeri sermayenin aracılık etkisi. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 55-84. (tam metin)
11 1 Aslım, i. (2018, April). United States and legacy of the Cold War politics in the contemporary Middle East. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 85-101. (tam metin)
11 1 Yeşilorman, M. (2018, April). New lessons on social policy: The rise of global versus crisis of national. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 102-129. (tam metin)
11 1 Aybars, M., Kaygın, C. Y., & Kaygın, E. (2018, Nisan). İhtiyaç yönelimli girişimcilik ve Kars örneği. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 130-154. (tam metin)
11 1 Geyikçi, Ş. Y. (2018, April). The importance of inter-party relationships for democratic quality. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 155-185. (tam metin)
11 1 Azizbeyli, Z. (2018, April). The politics of memory: An introduction. YDÜ SOSBİLDER, 11(1), 186-213. (tam metin)
10 2 Polatoğlu, A. (2017, Ekim). Anayasa değişikliğinin Türk kamu yönetimine getirdikleri. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 2-26. (tam metin)
10 2 Baştürk, E. (2017, Ekim). Haklara sahip olma hakkı’nın siyasal teorisi: Ranciere ve Balıbar üzerinden Arendt’çı bir okuma. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 27-49. (tam metin)
10 2 Sezici , E., & Yıldız, B. (2018, Ekim). Nevrotik kişilik özelliği ile kişisel başarı hissinde azalma ilişkisinde istismarcı yönetimin aracılık etkisi. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 50-76. (tam metin)
10 2 Ataay, F. (2017, Ekim). Türkiye’de hükümet sistemi değişikliği: Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 77-98. (tam metin)
10 2 Karahanoğlu, İ. (2017, October). Estimating the non-performing loans in development and investment banks by neutral networks narx models. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 99-126. (tam metin)
10 2 Duman, M. Z. (2017, Ekim). Zygmunt Bauman’ın sosyolojik tahayyülünde özgürlüğün modern sürümü olarak akışkanlığın ve tüketimciliğin inşası. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 127-147. (tam metin)
10 2 Sağıroğlu, N. A. (2017, Ekim). Sağlam bedenlilik ideolojisi üzerine eleştirel bir inceleme. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 148-167. (tam metin)
10 2 Okyar, O. (2017, Ekim). Uluslararası sistemin kozmopolitik eleştirisi: Yeni bir dünya mümkün mü?. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 169-194. (tam metin)
10 2 Döm, Ö. Ö. (2017, October). Soviet nationalities policy: The impact on Central Asia. YDÜ SOSBİLDER, 10(2), 195-216. (tam metin)
10 1 Dayıoğlu, A. (2017, Nisan). Uluslararası hukukta ayrılma hakkı anlamında self-determinasyon ilkesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 2-25. (tam metin)
10 1 Karavardar, A., & Karavardar, G. (2017, Nisan). Denetim kararlarını etkileyen bilişsel önyargılar. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 26-48. (tam metin)
10 1 Kayaalp, E. (2017, April). The idea of ‘individual’ in Durkheim, Mauss and Bourdieu. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 49-74. (tam metin)
10 1 Kıraç, F., & Çiçek, M. (2017, Nisan). Mortgage krizinin uluslararası hisse senetleri piyasası üzerine bulaşma etkileri. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 75-97. (tam metin)
10 1 Çoban, F. (2017, Nisan). Toplumsal cinsiyet kuramına giden yolda yaşamı ve fikri katkılarıyla Clara Zetkin. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 98-127. (tam metin)
10 1 Yıldız, H. (2017, Nisan). X ve Y kuşağı çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeylerinin karşılaştırması. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 128-152. (tam metin)
10 1 Rjoup, H., Ağa, M., Oppong, C., Sunju, N., & Fofack,. A. (2017, April). The impact of FDI inflows on economic growth: Evidence from landlocked countries in Sub-Saharan Africa. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 153-168. (tam metin)
10 1 Sağıroğlu, N. A. (2017, Nisan). Eğitimin görme engelli kadınların toplumsal ve siyasal katılımı üzerindeki etkileri. YDÜ SOSBİLDER, 10(1), 169-191. (tam metin)
9 2 Ekinci, A. (2016, October). The relationship between growth volatility and growth: Evidence from Turkish data. YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 2-21. (tam metin)
9 2 Bank, B. (2016, Ekim). (Klasik) Faşizm üzerine Marksist tartışmalar. YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 22-59. (tam metin)
9 2 Kızılgöl, Ö., & Kılıç, B. İ. (2016, October). Is cognitive misfit an issue for accounting students? A field study using the felder Soloman index of learning style. YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 60-84. (tam metin)
9 2 Karaca, E. (2016, Ekim). Birinci dünya savaşı’nda Kıbrıs: İlhak ve işgal sürecinin Neue Freie Presse’de (Viyana) takdimi. YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 85-114. (tam metin)
9 2 Ak, G. (2016, October). On the relation between the village institutte and innovation in the Turkish education system. YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 115-139. (tam metin)
9 2 Çınar, M. U. (2016, Ekim). Marx, Arendt, modernite, yabancılaşma ve siyaset: Ya da, modern çağ’da insanca bir yaşam mümkün mü?. YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 140-167. (tam metin)
9 2 Çelik, O., & Selim, S. (2016, October). Gender-based regional wage differentials in Turkish labour market: Quantile regression approach. YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 168-193. (tam metin)
9 2 Macar, O. D. (2016, Ekim). Kırım Savaşı’nda İstanbul, İzmir ve Çanakkale’deki İngiliz hastaneleri.  YDÜ SOSBİLDER, 9(2), 194-218. (tam metin)
9 1 Şeker, B. D., & Akman, E. (2016, April).  The association between need for cognitive closure and basic values. YDÜ SOSBİLDER 9(1), 2-21. (tam metin)
9 1 Akçay, E. Y. (2016, Nisan). Sarkozy döneminde Fransa dış politikası ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci. YDÜ SOSBİLDER 9(1), 22-44. (tam metin)
9 1 Shadrina, E. (2016, April). Choices to diversify: EU’s regulations sanctions and Russia’s gas policy. YDÜ SOSBİLDER 9(1), 45-84. (tam metin)
9 1 Küçükkaraca, N., & Albayrak, H. (2016, Nisan). Çocuğa yönelik cinsel istismar ve hegemonik erkeklik algısı: Neden sonuç ilişkisi üzerine bir tartışma. YDÜ SOSBİLDER 9(1), 85-108. (tam metin)
9 1 Gürboğa, N. (2016, Nisan). Türk-Yunan mübadelesi ve devletin mübadil romanlara ilişkin söylem ve politikaları. YDÜ SOSBİLDER 9(1), 109-140. (tam metin)
9 1 Görkem, Ş. Y. (2016, April). Corporate communication practices in large scale organizations in Turkey: Do they match corporate communication theory?. YDÜ SOSBİLDER 9(1), 141-167. (tam metin)
9 1 Awwad, T. A., & Türsoy, T. (2016, April). The effects of macroeconomic variables on the banking sector index: Evidence from Turkish stock market. YDÜ SOSBİLDER 9(1), 168-184. (tam metin)
8 2 Bank, B. (2015, Ekim). Gramsci'nin devlet ve hegemonya kavramlarının kuramsal çözümlemesi.  YDÜ SOSBİLDER 8(2), 2-40. (tam metin)
8 2 Kanol, D. (2015, October). Does exposure to violence increase or decrease support for politıcal violence? YDÜ SOSBİLDER 8(2), 41-55. (tam metin)
8 2 Öztan, E., & Doğan,  S. N. (2015, October). Gendering science, technology and innovation: The case of R&D in Turkey.  YDÜ SOSBİLDER 8(2), 56-83. (tam metin)
8 2 Ak, G. (2015, October). Post-Cold war era: A coercive coexistence and cooperation of realism, liberalism and trade expectations theories?  YDÜ SOSBİLDER 8(2), 84-113. (tam metin)
8 2 Özdemir, H., & Y Demirkanoğlu, Y. (2015, Ekim). 6360 sayılı yasaya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhafazakâr demokrat kimlik tanımı üzerinden bakış: Pekişen iktidarla merkezileşen yönetime doğru. YDÜ SOSBİLDER 8(2), 114-149. (tam metin)
8 2 Tayfun, N. Ö.  (2015, Ekim). Perakentecilikte müşterilerle iletişim yönetiminin seçimi: Promethee karar tekniği ile bir uygulama. YDÜ SOSBİLDER 8(2), 150-180. (tam metin)
8 2 Karahan, Ö., & İpek, E. (2015, Ekim). Türkiye'ye yönelik finansal sermaye akımlarının tasarruf ve yatırım üzerine etkisi. YDÜ SOSBİLDER 8(2), 181-206.  (tam metin)
8 2 Beyazıt, U., & Mağden, D. (2015, Ekim). Üniversitede öğrenim gören erkek öğrencilerde aşırı cinsiyet ideolojisi ve babalık rolü algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. YDÜ SOSBİLDER 8(2), 207-229. (tam metin)
8 1 Akyüz, A. M. (2015, Nisan). Üniversite öğrencilerine yönelik mobbing uygulamalarının tespiti, olumsuz etkilerinin incelenmesi ve engellenmesine yönelik bir araştırma. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 2-42. (tam metin)
8 1 Polatoğlu, A. (2015, Nisan). Büyükşehir belediye modeli ve Türkiye'de uygulanması üzerine düşünceler. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 43-62. (tam metin)
8 1 Öztunç, H., Bilge, Y., & Bilge, Y. (2015, Nisan). Kişilik bozuklukları ile gelir ve cinsiyet değişkenlerinin ilişkisinin incelenmesi. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 63-82. (tam metin)
8 1 Abdioğlu, H., Kılıç, R., & Çalış, N. (2015, Nisan). Öğrencilerin ders başarısı üzerinde kişilik özelliklerinin etkisi: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 83-109. (tam metin)
8 1 Bozkurt, İ., Karakuş, R., & Öksüz, S. (2015, Nisan). Soyut bir varlık olarak iş deneyim belgelerinin örgütlere katma değeri üzerine bir inceleme çalışması. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 110-131. (tam metin)
8 1 Çakmak-Otluoğlu, K. Ö., Ünsal-Akbıyık, B. S., & Otluoğlu, E. (2015, April). Changing career patterns: A comparative study on the careers of chief financial officers. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 132-146. (tam metin)
8 1 Yalçıner, R. (2015, April). Nationalism and spasmal normativity: In search for a universal principle. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 147-171. (tam metin)
8 1 Pazarçeviren, S. Y., Karakaya, G., & Karakaya, E. (2015, Nisan). Sivil toplum kuruluşlarında kurumsal karne uygulama süreci önerisi. YDÜ SOSBİLDER 8(1), 172-195. (tam metin)
7 2 Çalışkur, A. (2014, Ekim). Belirli meslek alanlarına göre içsel güdülenme ve çalışma değerlerinin incelenmesi: İçsel güdülenme ve çalışma değerleri arasındaki ilişki. YDÜ SOSBİLDER 7(2), 2-31. (tam metin)
7 2 Demir, G., & Kömürcü, D. (2014, Nisan). 1960'larda sermayenin yeni düzen arayışı: Ekonomik ve sosyal etüdler konferans heyeti. YDÜ SOSBİLDER 7(2), 32-58. (tam metin)
7 2 Özsel, D. (2014, April). The theme of change in the conservative ideology. YDÜ SOSBİLDER 7(2), 59-78. (tam metin)
7 2 Durmuş, E., & Yıldız, F. (2014, April). Hart Crane's the bridge as an example of modernist poetry. YDÜ SOSBİLDER 7(2), 79-95. (tam metin)
7 2 Dinar, G. B. (2014, Nisan). Yeni kurumsal iktisatta kurumların rolü ve işlevlerine ilişkin bir değerlendirme. YDÜ SOSBİLDER 7(2), 96-118. (tam metin)
7 2 Bayar, G. (2014, Nisan). Türkiye'nin kalkınmış ülkelere ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı: Karşılaştırmalı yer çekimi analizi. YDÜ SOSBİLDER 7(2), 119-164. (tam metin)
7 2 Ibrahim, S. S., & Muhammad, A. (2014, April). Information and communication tecnology and bank performance in Nigeria: A panel data analysis. YDÜ SOSBİLDER 7(2), 165-176. (tam metin)
7 2 Yılmaz, M. E. (2014, Ekim). Suriye’de barış nasıl inşa edilebilir?  YDÜ SOSBİLDER 7(2), 177-200. (tam metin)
7 1 Ağır, B. S. (2014, Nisan). Etnik çatışmaların yayılması ve bölgesel güvenliğe etkileri: Kosova örneği. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 2-28. (tam metin)
7 1 Kalfa, C., & Ataay, F. (2014, Nisan). Tocqueville'in demokrasi teorisine katkıları üzerine. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 29-55. (tam metin)
7 1 Aruoba, Ç., & Circiv, İ. (2014, April). Social and Environmental Awereness of Foreign Students in North Cyprus. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 56-71. (tam metin)
7 1 Ünsal-Akbıyık, B. S. (2014, April). The Mediating Role of Human Resource Management Practices on Affective Commitment and Type of Contract. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 72-86. (tam metin)
7 1 Otluoğlu, K. Ö. Ç. (2014, Nisan). Bir Çalışma Alanı Olarak Kariyerin Sosyoloji ve Psikoloji Disiplinlerindeki Temelleri. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 87-108. (tam metin)
7 1 Şaraplı, O. (2014, April). Detainee conditions in Australia: 1996-2001. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 109-117. (tam metin)
7 1 Yayar, R., & Demir, Y. (2014, Nisan). Türkiye'de sürdürülebilir cari açık. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 118-148. (tam metin)
7 1 Kaymas, S. (2014, Nisan). Türkiye ve bilgi yoplumu siyasası: Bir toplumsal dönüşüm hikâyesini yeniden okumak. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 149-196. (tam metin)
7 1 Yıldırım, Y. & Gezen, A. (2014, Nisan). 2000'li yıllarda Gramsci'yi anlamak: Ortak duyunun kaynağı olarak toplumsal hareketlerin önemi. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 197-216. (tam metin)
7 1 Akbaş, Y. E., & Uğur, A. (2014, Nisan). OECD ülkelerinde kısa vadeli sermaye akımları ve ekonomik büyümenin cari açık üzerindeki etkisinin statik ve dinamik panel veri modelleriyle tahmini. YDÜ SOSBİLDER 7(1), 217-232. (tam metin)
6 2 Hayali, A. S. (2013, October). Analysing the role of financial derivates in the international emerging markets financial crises in terms of the existing crisis literature: A contribution to the third generation models.  YDÜ SOSBİLDER 6(2), 2-40. (tam metin)
6 2 Oğurlu, E. (2013, Ekim). Doğu-Batı söylemleri çerçevesinde Türkiye- Avrupa/Avrupa Birliği algıla(mala)rı. YDÜ SOSBİLDER 6(2), 41-64. (tam metin)
6 2 Shadrina, E. (2013, October). State capitalism and Russia’s energy policy in Northeast Asia. YDÜ SOSBİLDER 6(2), 65-123. (tam metin)
6 2 Akıncı, G. M. (2013, October). Ideological process of shopping malls within the framework of glocalization. YDÜ SOSBİLDER 6(2), 124-136. (tam metin)
6 2 Aslım, İ. (2013, October). The position of Grivas in US' Cyprus policy. YDÜ SOSBİLDER 6(2), 137-157. (tam metin)
6 2 Özsağlam, M. T. (2013, October). State centric Russian energy policy and rapprochement in Russia-Turkey relations. YDÜ SOSBİLDER 6(2), 158-177. (tam metin)
6 2 Sağıroğlu, N. A. (2013, Ekim). Köy enstitüsü mezunlarının halkçılık anlayışının eleştirel bir incelemesi. YDÜ SOSBİLDER 6(2), 178-198. (tam metin)
6 2 Yiğit, Ö., & Acar, E. (2013, Ekim). Toplamsal ifadeler içeren problemlerin çözümündeki tersine çevirme prensibi uygulamaları. YDÜ SOSBİLDER 6(2), 199-227. (tam metin)
6 2 Dinçşahin, Ş., & Arslan, M. (2013, October). The development of nationalism in India.YDÜ SOSBİLDER 6(2), 228-250. (tam metin)
6 1 Polatoğlu, A. (2013, Nisan). Başkanlık sistemi ve Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine düşünceler ("Egemenlik kayıtsız şartsız başkanındır" mı olsun isteniyor?) YDÜ SOSBİLDER 6(1), 2-17. (tam metin)
6 1 Şeker, B. D., & Boysan, M. (2013, Nisan). İranlı geçici sığınmacıların kültürleşme tercihlerinin demografik özelliklere göre incelenmesi. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 18-39. (tam metin)
6 1 Koçak, D. O., & Koçak, O. K. (2013, April). Digitalized memory, forgetting and the loss of social memory. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 40-59. (tam metin)
6 1 Ayaz, E. (2013, Nisan). Arap baharı sonrası dönemde Avrupa Birliği'nin Orta Doğu ve Akdeniz politikalarının geleceği ve Türkiye'nin rolü. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 60-87. (tam metin)
6 1 Sen, H. (2013, Nisan). Futbolun değişen yapısı üzerine sosyolojik bir analiz. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 88-106. (tam metin)
6 1 Bakan, İ., Büyükbeşe, T., & Erşahan, B. (2013, Nisan). Katılımcı karar verme ile çalışanların işe yönelik davranışları arasındaki ilişki: Bir alan araştırması. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 107-139. (tam metin)
6 1 Köker, N. E. (2013, Nisan). Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurumların dış çevreleri tarafından algılanması: Ampirik bir araştırma. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 140-168. (tam metin)
6 1 Özgüven, N. (2013, Nisan). Hedonik tüketim ile cinsiyet ve gelir değişkenleri arasındaki ilişkinin analizi. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 169-180. (tam metin)
6 1 Sunal, O. (2013, April). The financial outlook of Turkish social security system: Can social security deficits be alleviated? YDÜ SOSBİLDER 6(1), 181-192. (tam metin)
6 1 Türsoy, T. (2013, April). Forecasting economic growth rate: The case of North Cyprus. YDÜ SOSBİLDER 6(1), 193-207. (tam metin)
5 2 Balyer, A. & Gündüz, Y. (2012, October). Effects of structured extracurricular facilities on students' academic and social development. YDÜ SOSBİLDER 5(2), 4-20. (tam metin)
5 2 Bank, B. (2012, Ekim). Poulantzas'ın kapitalist devlet kuramı: Sivil toplum ve devlet arasındaki ikiliğin aşılması. YDÜ SOSBİLDER 5(2), 21-52. (tam metin)
5 2 Sancaktar, C. (2012, Ekim). Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki kültürel ve demografik mirası. YDÜ SOSBİLDER 5(2),  53-93. (tam metin)
5 2 Shadrina, E. (2012, October). Japan's pre and post 3/11 energy policy: Distressing lessons and blurred prospects. YDÜ SOSBİLDER 5(2), 94-136. (tam metin)
5 2 Bayramov, E. (2012, Ekim). Hakikatin hakikilik kriterleri zaman düzleminde: Retrospektif yaklaşımlarda 'kısır döngü' sendiromu. YDÜ SOSBİLDER 5(2), 137-155. (tam metin)
5 2 Yılmaz, M. E. (2012, Ekim). Etnik çatışmalarda sivil toplum örgütleri ve barışa yönelik katkıları. YDÜ SOSBİLDER 5(2), 156-176. (tam metin)
5 2 Kaymas, S. (2012, Ekim). Egemene direniş olarak alt kültürü okumak: Alt kültür örüntüsü olarak Ankaralı şarkıcıları anlamlandırmaya dair bir deneme. YDÜ SOSBİLDER 5(2), 177-211. (tam metin)
5 2 Parin, S., Bilgili, A. E., & Menak, Z. (2012, Ekim). Kent(li)leşme pratiğinde yeni bir olgu: Taziye evleri ve farklılaşan sosyo-kültürel pratikler. YDÜ SOSBİLDER 5(2), 212-229. (tam metin)
5 1 Dayıoğlu, A. (2012, April). Muslim-Turkish minority's freedom of religion and conscience and the problem of head Muftiate in Bulgaria between 1989 and 2011. YDÜ SOSBİLDER 5(1), 2-33. (tam metin)
5 1 Bağırzade, E. R. (2012, Nisan). İktisat biliminde kayıtdışı ekonomi araştırmaları üzerine. YDÜ SOSBİLDER 5(1), 34-51. (tam metin)
5 1 Kanol, D. (2012, April). Assessing the Cypriot mep's performance: 2009-2011. YDÜ SOSBİLDER 5(1), 52-65. (tam metin)
5 1 Aydınoğlu, E. (2012, Nisan). Düzenin yabancılaşması ya da bir tezin tarihsel kaderi üzerine bir deneme. YDÜ SOSBİLDER 5(1), 66-98. (tam metin)
5 1 Taş, M. R. (2012, April). George Lamming and V. S. Naipaul in the light of politics of postcolonialism. YDÜ SOSBİLDER 5(1), 99-121. (tam metin)
5 1 Artan, S. (2012, Nisan). Çekim modeli Türkiye'nin ticaret akımlarının belirleyicilerini ve ticaret potansiyelini açıklayabilir mi? YDÜ SOSBİLDER 5(1), 122-145. (tam metin)
5 1 Yılmaz, H. & Karahan, A. (2012, Nisan). Dönüştürücü liderliğin bilgi yönetim süreçleri ve örgüt performansı üzerindeki etkileri: Tekstil sektöründe bir araştırma. YDÜ SOSBİLDER 5(1), 146-178. (tam metin)
5 1 Z. Turkan. (2012, April). The central dome space composition in the Ottoman classical architecture. YDÜ SOSBİLDER 5(1), 179-192. (tam metin)
4 2 Aygül, C.  (2011, October). Asiatic mode of production and the Ottoman Empire. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 2-33. (tam metin)
4 2 Başa, Ş., & Yıldız, M. (2011, Ekim). Birinci sınıf mülki idare amirliği düzenlemesi üzerine eleştirel bir değerlendirme. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 34-64. (tam metin)
4 2 Çımrın, F. K. (2011, Ekim). Manuel Castells'i yeniden okumak: Küresel ağ hareketleri yaklaşımının eleştirel bir değerlendirmesi. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 65-77. (tam metin)
4 2 Durmuş, E., & Görmez, A. (2011, October). Oedipus at colonus as a divine comedy. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 78-90. (tam metin)
4 2 Yılmaz, M. E. (2011, October). The Islamist challenge in Egypt. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 91-112. (tam metin)
4 2 Evre, B. (2011, Ekim). Kıbrıslı Türk siyasal seçkinlerin demografik profilleri. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 113-132. (tam metin)
4 2 Hepaktan, C. E., & Çınar, S. (2011, Ekim). OECD ülkeleri vergi sistemi esnekliğinin Ppanel eşbütünleşme testleri ile analizleri. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 133-153. (tam metin)
4 2 Helvacı, P. (2011, October). A pionner in Ottoman sociology: Prince Sabahattin. YDÜ SOSBİLDER 4(2), 154-171. (tam metin)
4 1 Bank, B. (2011, Nisan). Rusya'da 1905-1920 yılları arasında tarihsel dönüşüm süreci ve siyasal tartışmalar. YDÜ SOSBİLDER 4(1), 2-37. (tam metin)
4 1 Savaş, B. (2011, Nisan). Ekonomik büyüme, beşeri sermaye ve ihracat: Nedensellik analizi, 1928-2006. YDÜ SOSBİLDER 4(1), 38-67. (tam metin)
4 1 Baskıcı, M. M. (2011, April). Machine prices and the mechanization of Ottoman agriculture, 1860-1914. YDÜ SOSBİLDER 4(1), 68-79. (tam metin)
4 1 Demiralp, D. (2011, Nisan). Toplumsal değerlerin sanatsal oluşumlar üzerindeki etkisine ilkçağ'dan bir örnek: Eski Yunan tasvir sanatı. YDÜ SOSBİLDER 4(1), 80-91. (tam metin)
4 1 Baydar, E. K. (2011, Nisan). 19. Yüzyıl Osmanlı padişahlarının müzik politikalarından kesitler. YDÜ SOSBİLDER 4(1),  92-111. (tam metin)
4 1 Sunal, O. (2011, Nisan). Amerikan sendikal hareketi: Tarihsel gelişmeler ışığında bir değerlendirme. YDÜ SOSBİLDER 4(1), 112-128. (tam metin)
4 1 Sadioğlu, U. & Ömürgönülşen, U. (2011, Nisan). Yerel yönetim personel sistemlerinde reform çalışmaları: Alman ve Türk deneyimlerinden yansıyan eğilimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı dersler. YDÜ SOSBİLDER 4(1), 129-171. (tam metin)
4 1 Kaymas, S. (2011, Nisan). Dest-i izdivacınıza talibim: Kolektif kimliği, İslamileştirilen yaşam biçimleri ve kullanım örüntüleri içerisinden okumak. YDÜ SOSBİLDER 4(1), 172-213. (tam metin)
3 2 Gönel, F. D., Vardar, B. & Özer, F. (2010, October). Turkey is at a crossroad in the age of globalization: Testing the role of Turkey's trade competitiveness in her region. YDÜ SOSBİLDER 3(2),  2-29. (tam metin)
3 2 Erciş, M. S. (2010, Ekim). Küresel işletmelerde yerel pazarlara yönelik bütünleşik pazarlama iletişimi yansımaları ve "Roma'da Romalı ol" yaklaşımı. YDÜ SOSBİLDER 3(2), 30-40. (tam metin)
3 2 Chambers, G. (2010, October). The accommondation of minority nationalism in multination states: An appraisal of Scotland and devolution. YDÜ SOSBİLDER 3(2), 41-63. (tam metin)
3 2 Kaymas, S. (2010, Ekim). Yeni liberalizmin hegemonya uğrağı olarak enformasyon toplumu söylemi ve gelişmekte olan ülkeler: Türkiye ve bilgi toplumu siyasası. YDÜ SOSBİLDER 3(2), 64-104. (tam metin)
3 2 Ertuğrul, K. (2010, October). A case in defence of the universality of human rights. YDÜ SOSBİLDER 3(2), 105-125. (tam metin)