Hakkında

DERGİNİN KÜNYESİ

AMAÇ VE KAPSAM
Amaç
Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir yayın organı olan YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında nitelikli akademik yayıncılığı özendirmeyi, evrensel sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeleri özendirerek sorunları ve çözüm önerilerini akademik dünyanın ve daha geniş kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam
Dergimiz sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık olan dergimiz, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış bilimsel çalışmalar yayımlamaktadır. Bu alanlarda ve buna bağlı alt alanlarda özellikle disiplinler arası ilişikler de gözetilerek bilginin yayılması ve gelişmesi için hem kavramsal hem de saha araştırmalarına dayalı çalışmalara yer verilmektedir. Ön değerlendirme sürecinden geçen, derginin yayın ilkelerine uygun olduğu değerlendirilen her makale, yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçmektedir.

Adres: YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstüsü Ankara Temsilciliği Nenehatun Caddesi No:116/2, Çankaya / Ankara – TÜRKİYE

E-Posta: sosbilder.editor@neu.edu.tr

İrtibat: 0392 675 10 00 / (dahili-ext) 3119-3122-3102

Kapak Tasarımı: Erdal Aygenç

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi çift-kör hakemli bir dergidir ve EconLit FullTextEBSCO Discovery Service, SOBIAD kapsamında taranmaktadır.  

KABUL EDİLEN MAKALE TÜRLERİ
Dergimiz sadece araştırma ve derleme türü makaleleri yayınlamaktadır.

YAYIN POLİTİKASI
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2008 de yayın hayatına başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir yayın organı olan YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında nitelikli akademik yayıncılığı özendirmeyi, evrensel sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeleri özendirerek sorunları ve çözüm önerilerini akademik dünyanın ve daha geniş kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı amaçlamaktadır.

Onuncu yılında yayın hayatına yenilenen yüzü ve yönetim ekibiyle devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergimiz, sosyal bilimlerin doğasına, aynı kararlılık ve azimle hitap etmeye devam etmektedir. Yeniliğin her alana getirdiği dinamizm ve heyecan gibi Dergimiz de değişmiş, yenilenmiş ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası topluma sağladığı katkı ışığında yeni bir sayısını siz değerli okuyucularına yeni bir ekibin getirdiği sinerji ile sunmaktadır.

Dergide sosyal bilimler şemsiyesi altında yer alan çeşitli ilgi alanlarında (tarih, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, hukuk, sosyoloji, iletişim, antropoloji, psikoloji vb.) ve tabiatıyla her türlü disiplinlerarası metod ve yönelimle yazılmış özgün makalelere (kuramsal irdelemeler, alan araştırmaları, örnek olay çalışmaları vb.) ve genel olarak kuram ile felsefi temeller ilişkisine açılım gösteren çalışmalara yer verilmektedir.

İNTİHAL ELEME POLİTİKASI
Her başvuru intihal yazılımı (iThenticate ve Turnitin) aracılığıyla Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi üzerinden işlenir. Bir intihal eylemi tespit edildiğinde, başvuru reddedilir ve aynı yazar(lar)’dan gelen diğer başvurular kabul edilmez. Ayrıca, intihal edilen eserlerin yazarları ile iletişim kurulur ve olay hakkında derhal bilgi verilir.

YAYIN ÜCRETİ
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – NEU SOSBİLDER yazarlardan herhangi bir başvuru, makale işleme veya yayın ücreti talep etmez.

ISSN: 1986 - 1303