Current Issue

Vol 1 No 1 (2022): International Social Science and Art Studies

International Journal of Social Sciences and Art Studies is an open-access, double-blind, peer-reviewed and scientific journal published twice a year (Winter-January/Summer-July) in Turkish and English internationally and electronically by Near East University, Communication Studies Center, and focuses on new and original academic research and studies conducted between the relations of communication sciences with other disciplines from different perspectives that will contribute to the field with strong theoretical foundation.

Published: 2022-01-17
View All Issues

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Merkezinin Türkçe ve İngilizce olarak, iletişim biliminin diğer disiplinler ile ilişkilerinin, farklı perspektiflerden hareketle, alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün akademik araştırmaları, yılda iki Sayı (Kış/Ocak, Yaz/Temmuz) elektronik olarak uluslararası yayınlayan, açık erişimli (open-access), çift-taraflı kör (double-blind) hakemli ve bilimsel bir dergidir.