Archives

 • International Social Science and Art Studies
  Vol. 1 No. 1 (2022)

  International Journal of Social Sciences and Art Studies is an open-access, double-blind, peer-reviewed and scientific journal published twice a year (Winter-January/Summer-July) in Turkish and English internationally and electronically by Near East University, Communication Studies Center, and focuses on new and original academic research and studies conducted between the relations of communication sciences with other disciplines from different perspectives that will contribute to the field with strong theoretical foundation.

 • International Social Science and Art Studies
  Vol. 2 No. 1 (2023)

  Important Update

  2023, Cilt: 2 Sayı: 1’ de,104-123 sf. de yayınlanan; “Bir Melez Alt Tür olarak Yol Komedileri; Sağ Salim Film Örneği” başlıklı makalede yapılan düzeltmeler aşağıdaki gibidir.

  Düzeltme Açıklaması: Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 1, 104-123 sayfalar arasında yer alan “Bir Melez Alt Tür olarak Yol Komedileri; Sağ Salim Film Örneği” çalışmasında sorumlu yazar tarafından çalışmaya ilişkin Dergipark’a yüklenilen makale metninde var olan bildiriden türetildiğine dair dipnot kısmının  yayınlanmadığı bildirilmiştir. Makalede yer alan hatanın giderilmesi amacıyla bu düzeltme metni sunulmuştur. Aşağıda sunulan açıklama metni, ilgili makalenin metin açıklaması şeklinde düzeltme olarak yayınlanmıştır.

  Makale URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2848412

   Bildirilen Düzeltilmiş Hali: Bu makale 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumunda sunulan “Türk Sinemasında Yol Komedileri; Sağ Salim 1-2 Film Örneği” başlıklı bildiriden türetilmiştir.