Vol. 2 No. 1 (2023): International Social Science and Art Studies

					View Vol. 2 No. 1 (2023): International Social Science and Art Studies

Important Update

2023, Cilt: 2 Sayı: 1’ de,104-123 sf. de yayınlanan; “Bir Melez Alt Tür olarak Yol Komedileri; Sağ Salim Film Örneği” başlıklı makalede yapılan düzeltmeler aşağıdaki gibidir.

Düzeltme Açıklaması: Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 1, 104-123 sayfalar arasında yer alan “Bir Melez Alt Tür olarak Yol Komedileri; Sağ Salim Film Örneği” çalışmasında sorumlu yazar tarafından çalışmaya ilişkin Dergipark’a yüklenilen makale metninde var olan bildiriden türetildiğine dair dipnot kısmının  yayınlanmadığı bildirilmiştir. Makalede yer alan hatanın giderilmesi amacıyla bu düzeltme metni sunulmuştur. Aşağıda sunulan açıklama metni, ilgili makalenin metin açıklaması şeklinde düzeltme olarak yayınlanmıştır.

Makale URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2848412

 Bildirilen Düzeltilmiş Hali: Bu makale 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumunda sunulan “Türk Sinemasında Yol Komedileri; Sağ Salim 1-2 Film Örneği” başlıklı bildiriden türetilmiştir.

Published: 2023-01-27