A DETAILED INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF HUMAN CAPITAL ON FIRM VALUE: AN APPLICATION ON BIST

Yazarlar

  • İLHAN ÇAM Gebze Teknik Üniversitesi
  • Gökhan ÖZER Gebze Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Human capital- Ohlson Model- Firm Value- Interaction Effect- Turkish Stock Market

Öz

Bu çalışma, insan sermayesi alt boyutlarının (kapasite ve verimlilik) firma piyasa değeri üzerindeki direkt, etkileşim ve gecikmeli etkilerini analiz etmektedir. Çalışmada muhasebe bilgisi kullanıcılarının kararlarını etkilediği için HC kapasitesinin ve verimliliğinin firma değeriyle ilgili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Özellikle, daha fazla HC kapasitesine yatırım yapan ve daha yüksek HC verimliliğine sahip olan firmaların daha yüksek piyasa değerine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, insan sermayesi verimliliğinin, insan sermayesi kapasitesi ile firma değeri arasındaki ilişkide ılımlaştırıcı etkiye sahip olduğu bulgusu da ortaya koyulmuştur. Son olarak, HC alt boyutlarının eşzamanlı etkilerinin yanı sıra gecikmeli etkilerinin de olduğunu ortaya koyulmuştur. Bu araştırma, günümüzün bilgi yoğun işletmeleri için kaynak temelli yaklaşım teorisi doğrultusunda sürekli bir rekabet avantajı kaynağı olarak görülen insan sermayesinin derinlemesine anlaşılması üzerinde katkıda bulunmaktadır.

Yayınlanmış

2022-04-30