KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASINDA AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ

Yazarlar

  • Arzu YILDIRIM ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Akıllı kent, teknoloji, dönüşüm, şehir

Öz

Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi ve kent nüfusunun artmasıyla beraber kentlerde yaşayan insanların ihtiyaçları ve sorunları giderek büyümektedir. Kentte yaşayan insanlar diğer kentlerde sunulan imkânların kendilerine de sunulmasını istemekte, farklı nitelikte ve özellikteki imkânlardan faydalanmak istemektedir. Kentlerde her alanda ortaya çıkan elektrik, su, ulaşım, çevre, sağlık, alt yapı çalışmaları gibi alanlarda yoğunlaşan sorunların çözülmesi artık geleneksel yöntemlerle çözümler üretememekte, getirilen çözümler kısa vadeli olmaktadır. Bu nedenle kentlerde ortaya çıkan sorunların çözülmesi, kentlere getirilen hizmetlerin sunumunda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak sunulmaya başlanmaktadır. Dijitalleşen bir dünyada kentler de dijital sürece ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. Kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumun ihtiyaçlarına daha kalıcı çözümler sunmak için kentlerin dijitalleşmesi artık önemli olmakta ve kentsel yönetim için bir zorunluluk haline gelmektedir. Kentsel hizmet sunumunda teknolojik imkânlardan yararlanmak bir tercih değil; artık zorunlu olmaktadır. Çünkü teknolojinin hizmet sunumunda kullanılmasıyla, sorunların daha iyi görülmesine, sınırlı kaynaklarla daha etkili çözümler getirmeye, kent halkının sorunlarının daha hızlı çözülmesine katkı sağlamaktadır. Değişen bu süreçte yerel yönetimler de artık kentsel hizmet sunumunda geleneksel hizmet sunum modellerini terk ederek yeni yöntemler ve yeni modeller geliştirmektedir. Bu uygulamalar dünyada ve ülkemizde akıllı kent uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Akıllı şehirlere yönelik akademik ilgi de hızla artmaktadır. Akıllı şehirlerin tanımlayıcı özellikleri olarak akıllı teknoloji, akıllı insanlar veya akıllı işbirliği, kentsel yönetimdeki değişikliklere yönelik dönüştürücü veya artan bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; dünyada ve ülkemizde akıllı kent uygulama örneklerini incelemektir. Ayrıca akıllı kent uygulamalarında yaşanan sorunlar ortaya konmuş ve bu konuda öneriler geliştirilmiştir. Akıllı kent uygulamalarının içinde bulunduğu durum nitel bir çalışma ile ortaya konulmuştur.

Yayınlanmış

2022-04-30