ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE ZİMBABVE’DE KIZ ÇOCUKLARININ YAŞADIĞI TOPLUMSAL SORUNLAR

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Girl child, Zimbabwe, international organizations, poverty, child marriages, gender equality, constructivism.

Özet

Bu çalışmanın amacı Zimbabve’de kız çocuklarının yaşadığı toplumsal sorunları eleştirel bir yaklaşımla irdelemektir ve bu sorunların aşılmasında uluslararası örgütlerin rolünü incelemektir. Kız çocuklarının yaşadığı toplumsal sorunlar son dönemde önemli bir inceleme konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Konunun incelenmesinde birçok çalışmanın sorunların tespitine ve çözmeye yönelik bir bakış açısı benimsediği görülmekte ve kız çocuklarının eğitim ve sağlık imkanlarına ulaşmasının gelişmekte olan ülkeler için temel bir önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Çalışma, kız çocuklarının toplumsal sorunlarının ortaya konmasında ve Zimbabwe’deki cinsiyet eşitsizliği ve güç ilişkilerinin anlaşılmasında maddi unsurlar kadar değer ve pratiklerin de önem arz ettiğini belirtmektedir. Uluslararası örgütler sorunların giderilmesi amacıyla çeşitli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmakta, farkındalık yaratmaya çalışmakta, toplumsal destek ve gelir mekanizmalarına destek vermekte ve hükümetler nezdinde cinsiyet eşitliği kural ve hedeflerinin kabul görmesi ve kurumsallaşması için çalışmalarda bulunmaktadırlar. Çalışma, Zimbabwe’deki kız çocuklarının toplumsal sorunlarının yapısal nedenlere dayandığını vurgulamakta ve uluslararası örgütlerin çabalarının bu yapısal nedenleri ortadan kaldırmaktan uzak olduğunu ileri sürmektedir.    

Yayınlanmış

2022-10-12