TÜRKİYE’DEKİ YABANCI DİL EĞİTİMİ KALİTESİNE DAİR YAYINLANAN ÇEVRİMİÇİ HABERLERİN BETİMSEL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ

Yazarlar

  • Tuba DEMİRKOL Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • Armağan ERDOĞAN Beykoz Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yabancı dil eğitimini, özellikle de yabancı dil olarak İngilizce ile ilgili haberlerde ifade edilen tutumları incelemektir. Veri analizinde, Türkiye’de yabancı dil eğitiminin kalitesine dair yayınlanan çevrimiçi haberler betimsel söylem çözümlemesi metoduyla incelenmiştir. Çalışma, mikro ve makro düzeydeki yapıların haberlerde yabancı dil öğretimi imajlarını inşa etmek için nasıl kullanıldığının izini sürmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, kitle iletişim araçlarının bir kolu ve de eğitim tartışmaları için önemli bir mecra olarak internet haberleri çalışmanın sahası olarak seçilmiştir.  Analiz sonucunda elde edilen bulgular, verilerde yabancı dil öğretim uygulamalarının ciddi bir şekilde eleştirildiğini ve bu eleştirilerin odağındaki belirli elementlerin dil bilgisi odaklı öğretim yaklaşımları, müfredat ve ölçme- değerlendirme stillerini içeren bileşenleri ile Türkiye’deki yabancı dil öğretmenlerinin düşük olduğu iddia edilen dil yetkinliği olduğuna işaret etmiştir.

Anahtar kelimeler: Yabancı dil eğitimi; İngiliz dili eğitimi, Çevrimiçi haberler, Betimsel söylem çözümlemesi

Yayınlanmış

2023-04-27