METAL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ: FOURİER EŞBÜTÜNLEŞME TESTİNDEN BULGULAR

Yazarlar

  • Erhan İşcan Çukurova Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Metal Fiyatları- Hisse Senedi Fiyatları- BIST Sınai Endeksi- Fourier Eşbütünleşme

Özet

2000’li yılların başından bu yana emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların küresel ekonomi ile ülke ekonomileri üzerine önemli etkileri olmuştur. Emtia fiyat yükselişleri, ekonomik ve politik krizlerin etkilerini arttıran hatta kriz yaratan bir neden olarak değerlendirilmektedir. Özellikle enerji, metal ve gıda fiyatlarında yaşanan ani yükselişler, makroekonomik göstergelerde oynaklığın artmasına neden olmuştur. Hisse senedi piyasalarının ekonomik büyüme için olan yüksek önemi ise emtia fiyatlarının hisse senedi fiyatlarına etkisinin araştırılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı ise Ocak 2004 ile Aralık 2019 yılları arası aylık veriler kullanılarak Borsa İstanbul (BIST) Sınai Endeksine metal fiyatları ile döviz kurunun etkisini ortaya koymaktır. Mevcut literatürde emtia ve hisse senedi piyasaları arasındaki dinamik etkileşimleri keşfetmeye çalışan bir dizi çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile Türk sanayi sektörü için enerji fiyatının ardından önemli olduğunu söyleyebileceğimiz metal fiyatlarının BIST-Sınai endeksi üzerine etkisini inceleyerek emtia ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkilerle ilgilenen ampirik literatüre katkıda bulunulacaktır. Elde edilen bulgulara göre döviz kuru ile metal fiyatlarındaki değişim BIST-Sınai endeksini aynı yönde etkilemektedir.

Yayınlanmış

2022-10-27