SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GÖÇÜN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL YANSIMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Ali Kemal GÜMÜŞ Piri Reis Piri Reis Üniversitesi
  • Yücel CAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası göç, iç savaş, Suriye, Suriyeliler

Özet

Göçün insanlık tarihiyle yaşıt bir kavram olduğu varsayılmaktadır. Türk toplumu hem Osmanlı zamanında hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana birçok göç olayına tanık olmuştur. Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 2011 yılının Martayında başlayan siyasi çatışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışma, yaşanan göç hareketlerinin Suriyeli göçmenlerin üzerinde oluşturduğu etkiler ile genelde Türkiye, özelde Gaziantep halkının göçmenlere yönelik düşünce ve tutumları üzerine odaklanmıştır. Birinci çalışma kapsamında Gaziantep’in çeşitli mahallelerinde yaşayan Suriyeli göçmenlerle yüz yüze anketler gerçekleştirilmiştir. Bu anketlerde göçmenlerin Türkiye’ye geliş nedenleri, Türkiye’yi tercih sebepleri ve ekonomik durumları incelenmiş, ayrıca Türkiye’de karşılaştıkları tutumlara ve yurtlarına geri dönüşe ilişkin düşünceleri araştırılmıştır. İkinci çalışmada ise Gaziantep’in yerel halkı örneklenerek derinlemesine mülakatlar yapılmış, niteliksel analiz neticesinde yerel halkın göçün ekonomik ve kültürel boyutları ile uyum ve Suriye’ye geri dönüş konularında görüşleri ve tutumları incelenmiştir. Çalışmanın bulgularının Suriye’den Türkiye’ye gerçekleşen göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

https://doi.org/10.32955/sosbilder.2023161.597

Yayınlanmış

2023-04-25