TÜRK AKADEMİSYENLERİN ORTA DOĞU KALIPYARGILARI: ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI EĞİTİMİ NASIL İŞLİYOR?

Yazarlar

Özet

Bu çalışmanın amacı eğitimin Türk Akademisyenlerce belirtilen Orta Doğu’ya ilişkin birtakım kalıp yargı (stereotip) örüntülerini nasıl etkilediğini görmektik. Yaygın kalıp yargıların ve kalıp yargısal varsayımlarla-bilgi arasındaki ilişkiyi bölge çalışmaları eğitimi açısından incelemek amacıyla toplam 40 (22 Orta Doğu Uzmanı, 18 Orta Doğu Alanı dışından) akademisyenle görüşülmüştür. Yanlılık oluşturmaması adına, tüm katılımcılardan “Orta Doğu”yu özellikleri ve Türkiye ile olan ilişkisi üzerinden tanımlamaları istenmiştir. Sonuçlar uzmanlık alanı dışında diğer tüm alanlarda eşitlenerek oluşturulan bu iki örneklem grubu arasında Orta Doğu’yu anlama ve açıklama açısından olumsuz kalıpyargıları kullanmada anlamlı farkların bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma alanyazınının da belirttiği kalıpyargı-bilgi bağlantısının alan çalışmaları eğitiminde de etkili olduğunu ve varolan alan çalışmaları alanyazınındaki ana tartışmalarla da ilişkisini ortaya koymaktadır.

Yayınlanmış

2023-10-31