KÜÇÜK DEVLETLERİN GÜNCEL DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK SÜREÇLERİ: KORUNAK ARAYIŞI İÇİNDE DENGELEME VE İTTİFAK

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Küçük Devletler- ittifak ilişkileri- Küçük Devlet güvenliği- NATO bütünleşme süreçleri- Uluslararası İlişkilerde sıklet- korunak arayışı yaklaşımı

Özet

Küçük devletler, uluslararası alanda dış politikalarını rahat yürütebilmek ve güvenliklerini sağlamak için bireysel kısıtlı kapasitelerinin ötesinde etki sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda küçük devletler, dış ilişkilerini yürütmek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kendilerinden güçlü devletler ile müttefik olma, ya da çoktaraflı ittifaklara dahil olma eğilimindedirler. Küçük devletler sınırlı imkanları dahilinde uluslararası konjonktürün getirdiklerini kendileri için en iyi şekilde değerlendirmek ve yapısal zayıflıklarının üstesinden gelerek varlık göstermeye çalışmaktadırlar. Bu makalede, Uluslararası İlişkiler disiplinin gelişimi çerçevesinde küçük devletlerin tarihsel olarak kavramsallaştırılması ve kuramsal çerçeveye oturtularak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda makale, küçük devletlerin güncel dış politika şekillendirme ve güvenlik sağlama eğilimlerinin odağına dengeleme ve ittifak oluşturma yaklaşımlarını alarak değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, küçük devlet çalışmalarına güncel bir analitik araç katkısı olarak geliştirilen ‘korunak arayışı’ yaklaşımı farklı küçük devlet vakaları üzerinden tartışılarak güncel konjonktürde küçük devletlerin uluslararası alandaki varlıkları ve sürdürdükleri politikaların boyutlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanması da hedeflenmektedir.      

Yayınlanmış

2023-10-31