Tarihi Kent Dokusunda Çağdaş Bir Tasarım: “Amsterdam’da Crystal Houses”

Yazarlar

  • Fulya Özbey Yaşar Üniversitesi
  • Zihni Turkan

Anahtar Kelimeler:

Crystal Houses- Tarihi Kent Dokuları- ICOMOS- UNESCO- Çağdaş Cephe

Özet

Kentlerin tarihlerini ve kültürel zenginliklerini sergileyen tarihi kent dokularında genellikle dokuya uyumlu gerçekleştirilen imar faaliyetleri farklı bir yaklaşımla başka bir deyişle çağdaş tasarımlarla da yapılabilmektedir. Tarihi dokudaki çağdaş tasarımlara gerek malzeme gerekse biçim ve doku olarak örnek teşkil eden önemli bir uygulama da Hollanda’nın Amsterdam kentinde yer alan Crystal Houses isimli yapıdır.  Bu nedenle bu çalışma, tarihi kent dokusunda farklı ama saygın bir cepheye sahip olan bu yapıyı, çağdaş koruma yaklaşımları ve uluslararası ICOMOS tüzüklerine uyumluluk bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın yapılabilmesi için tarihi kent dokularının önemi, geleneksel ve çağdaş koruma yaklaşımları kısaca açıklanmıştır. Daha sonra seçilen yapı, tadilat sırasında kullanılan amaç ve yöntemler dikkate alınarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Aynı zamanda bu müdahalelerin uluslararası ICOMOS ve UNESCO tüzükleri ile tutarlılıkları ilişkilendirilmiştir. Değerlendirmeler, çağdaş bir cepheye sahip ve yenilikçi yapım koruma yöntemleriyle müdahale edilen bir yapının yine de çevreye saygılı ve aynı zamanda farklı olabileceğini göstermiştir.

Yayınlanmış

2021-03-31