Otellerde Kurumsal Kimlik Mekân Tasarımları: Bir Otel Örneği Konya Novotel

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Kimlik, Kurumsal Tasarım, Kurumsal Mimari, Otel Tasarımları, Novotel

Özet

Kimlik en temel etken olan insandan başlayarak grupların, toplumların, kurumların ve ülkelerin kendine özgü, diğerlerinden ayrışıp farklılaşmasını sağlayan özelliklerinin bütününü oluşturur. Kurumların da rakipleri arasından sıyrılıp hedef kitleleri için fark edilebilirliğini arttırmak amacıyla oluşturdukları kimlikleri vardır. Bu kimliği oluşturmak için kullandığı unsurlar onun etkinliğini arttıran araçlardır.

Kurum kimliği; kurumsal felsefe, kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve kurumsal tasarım ögelerinin bir araya getirilmesi ile oluşur. Bu ögelerin en etkili olanı görsel kimliğin sunulduğu mimari, iç mekân tasarımı, cephe tasarımı, peyzaj ve ürün tasarımının yer aldığı görselliğin ön planda olduğu kurumsal tasarım unsurudur.

Bu makale otellerin kurumsal kimliğinin mimari ve iç mekân tasarımlarında nasıl ve ne şekilde yol aldığını incelemek, kimlikli mekânların kurumlara neler kazandırdığı ve kimliğini yansıtma aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurların neler olduğunu belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.

Bu kapsamda alan çalışması olarak seçilen Konya Novotel’in kurumsal kimliği incelenerek, kurumsal kimliğini tanınır kılan mimari ve iç mimari tasarım elemanlarının analizi yapılmaktadır. Novotel’in, tarihçesi yazılı kaynaklardan, kurumsal kimlik unsurlarını oluşturan bilgileri de yapılan yüz yüze görüşmelerden ve görüşmelerde elde edilen elektronik kaynaklardan belirlenmiştir. Novotel’in dünya genelindeki otellerinden görseller içeren bir tablo hazırlanarak sonuç kısmında verilmiş ve tüm dünyadaki kurumsal görsel tasarımları ile sonuca varılmıştır.

Yayınlanmış

2021-03-31