Dikey Bahçe (Yeşil Duvar) Uygulamalarının Kentsel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Zafer Osmanlıoğlu YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ
  • Buket Asilsoy

Anahtar Kelimeler:

Kent, Kentsel Tasarım, Kentsel Peyzaj, Dikey Bahçe

Özet

Dikey bahçeler (yeşil duvarlar), peyzaj mimarlığına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı sunarak, kentsel tasarımda etkili hale gelmiştir. Giderek önemli hale gelen dikey bahçelerin bakımlarında ve uygulama hizmetlerinde sürdürülebilirlik en önemli esastır. Dikey bahçelerin kente, kentsel peyzaj tasarımına ve kentliye sağladığı önemli faydalar vardır. Bu çalışmada, dikey bahçelerin kentsel peyzaj tasarımındaki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlamıştır. Dikey bahçelerin geçmişten günümüze tarihi, güncel uygulamalarda kullanılan yöntemlerle hangi alanlarda ve hangi amaçla kullanıldıkları araştırılmıştır. Kullanılan yapısal ve bitkisel malzemeler, tasarım kararları, kentlere sağlamış olduğu katkılar, yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak ve dünya, Türkiye ve İstanbul’daki uygulama örnekleri analiz edilerek açıklanmıştır. Özetle kentlerimiz betonlaşma baskıları neticesinde artık dikey yönde büyüme eğilimindedir. Dolayısıyla yeşil duvarlar olarak da adlandırılan dikey bahçelerin kentsel peyzajın her geçen gün önemi artan unsurlarından bir tanesi olduğu söylenebilir. Fakat dikey bahçeler teknik ve mimari açıdan riskler taşıdığından, hem yapısal hem de bitisel açıdan doğru tasarım ve uygulamalar yapmak elzemdir.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-30