Mimari Tasarımı Nasıl Öğretmeliyiz? Mimari Tasarım Stüdyolarında Biçimlendirme Kaygıları

Yazarlar

  • Şengül Öymen Gür 05424360638

Anahtar Kelimeler:

Mimari, Tasarım, Stüdyo, Eğitim, Problem

Özet

Her elli yılda bir tasarım hocaları stüdyoları nasıl yönetecekleri konusunda bir çıkmazla karşılaşır. Bauhaus günlerinde ilkeler sarihti ve tasarım araçlarının güvenilir bir geçmişi vardı. Walter Gropius her şeyi zaten açıkça bildirmişti. Tasarım eğitimi ve tasarımlar teknolojik gelişmeleri hizmetimize sunan üretim ile işbirliği içinde ilerliyor; Purist ve Minimalist ürünler veriyordu. 

1970li yıllarda, tekniklerle ilgili bir tartışmanın içinde bulduk kendimizi. Christopher Alexander’ın çığır açan doktora tezini izleyen birçok araştırmacı tasarımın faz ve adımlarına açıklık getirmek isteyen tartışmalara katıldı.  İnsan Bilimleri bilgilerine dayanarak problemi ayrıştımak anlaşılabilir bir şeydi ama bireşim aşaması için pek çok tartışmalı, ikna edici olmayan teknik ileri sürüldü ve bu uğurda çok değerli akademik emek heba oldu.

Bilgisayar destekli tasarımın gündeme gelmesiyle üçüncü dalga yaşandı. Tasarımı oluşturma ve sunma teknikleri değişmişti. Hemen ardından tasarım probleminin kavranması ve tasarlanmasını içinde barındıran parametrik tasarım kavramı gündeme geldi. Pek az kişi onun da sadece bir teknik olduğunu fark etti. Oysa parametrik tasarımı öğrenmek sağlıklı ve zamana dayanıklı üstün mimari ortaya koymayı garanti etmez.

Mimari tasarımda öz ile teknik arasındaki farkın ayırdında olmalı, tasarım eğitiminde bu noktada yoğunlaşmalı, çeşitli yollar denemeli ve bu bilinçle mimarlık adayına faydalanabileceği bir tasarım eğitimi vermeliyiz. Bu deneme yazısının anlam ve önemi tam da bu noktada yatmaktadır. Kompozisyon ve iletişim teknikleri nasıl olsa öğrenilir.

Yazar Biyografisi

Şengül Öymen Gür, 05424360638

Dr. Gür, a graduate of the University of Pennsylvania (GSAS-PhD, 1978), received a Fulbright Scholarship (1972-77) and a grant from the DAAD (2002; 2008). She served at KTU (1971-2009). In 1989, she was promoted to a professorship.  Currently, she teaches at Beykent University in Istanbul. She is an active member of CICA (International Committee of Architectural Critics), WA (World Architecture), and the Chamber of Architects, and an intermittent member of IAPS, DRS, CIB W84, and IAHS. She is an honorary member of BTI (Bund Türkischer Ingenieure und Akademiker e. V) and SEA (The Sustainable Environment Association). She is the advisor of Yakinmimarlik and the JARD (International Journal of Architectural Research and Development); and the disciplinary editor of Anadolu University and Beykent University Scientific Studies Journals. She also serves as a reviewer of SRE, e-Books, JADE, JAAP, MEGARON, A/Z, Gazi, Uludağ, Trakya, Tasarım+Kuram. She is the author and co-author of 28 books and over 400 articles. She mentored over 100 academics. She is married and has two children.

 

İndir

Yayınlanmış

2021-09-30