Arş. Gör. Hastane İç Mekânlarında Renk Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Örneği

Yazarlar

  • Ayse SAHINER TUFAN KTÜ
  • Muteber ERBAY KTÜ

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Yapıları, Renk, Renk Tasarımı, Mekân Algısı, İç Mekânda Renk

Özet

Günümüz hastane iç mekânlarında, temel işlevsel değerlerin yanı sıra estetik değerlerin de ön planda tutulduğu tasarımlar göze çarpmaktadır. Çünkü sağlıklı olma kavramı hem fiziksel, hem ruhsal hem de sosyal anlamda iyi olma halidir. İnsanın ruhsal olarak iyi hissetmesine katkı sağlayacak durumlardan biri estetik değerlerdir. Tasarımda estetik değer yaratmada kullanılan en etkili tasarım ögelerinden biri ise renktir. Sağlık hizmeti almak isteyen birinin ruh halini sadece renk kullanarak düzeltmek mümkün değildir. Ancak yapılan birçok araştırma rengin insan psikolojisi üstünde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Ülkemizde sağlık sektöründeki özelleştirme ile birçok hastanenin iç mekân tasarımı yeniden ele alınmış, bunun yanında yeni hastaneler de hizmete girmiştir. Bu çalışma; Trabzon özelinde, devlet hastaneleri ile özel hastanelerin iç mekânlarında renk kullanımını ele almaktadır. Ayrıca çalışma, rengin işlevsel, estetik ve psikolojik açıdan düşünülmesi gereken bir tasarım ögesi olduğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ele alınan hastanelerin giriş holleri, poliklinikleri, polikliniklere ait doktor odaları ile bilgilendirme ve uyarı levhaları değerlendirilmiştir. Özel hastanelerde renk kullanımının devlet hastanelerine göre daha özenli yapıldığı ancak bu hastanelerde de renk tercihlerinin yüzeylerden ziyade mobilyalarda yapıldığı tespit edilmiştir.

Yayınlanmış

2022-09-30