Lisans ve Lisansüstü Derslerle Türkiye’de Güncel İç Mimarlık Eğitimi

Yazarlar

  • Hande Eyüboğlu Samsun Üniversitesi
  • Serap Faiz Büyükçam Ondokuz Mayıs Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202262561

Anahtar Kelimeler:

İç mimarlık eğitimi- Tasarım eğitimi- Lisans eğitimi- Lisansüstü eğitimi- İçerik analizi

Özet

İç mimarlık eğitiminin tarihten sanata ve tasarıma, teoriden uygulama ve teknik çözümlere kadar uzanan çoklu yönlü yapısını, hem lisans hem de lisansüstü eğitim programları üzerinden okumak mümkündür. Bu çalışmada Türkiye’de güncel lisans ve lisansüstü iç mimarlık eğitim programlarında verilen derslerin hangi anahtar kelimeler çerçevesinde dağılım gösterdiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu temel amaç doğrultusunda çalışma kapsamında lisans ve yüksek lisans eğitiminde ders içeriklerinin örtüşen ve farklılaşan yönlerini ortaya koymak hedeflenmektedir. Çalışma 3 adım üzerine kurgulanmıştır. Birinci adımda, iç mimarlık eğitimi hakkında kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Örneklemin belirlendiği ikinci adımda, öncelikle lisans ve lisansüstü düzeyde iç mimarlık eğitimi veren ve lisansüstü eğitime başlama tarihi en eski olan 10 üniversite listelenmiştir. Ardından bu üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde verilen güncel derslerin ve ders içeriklerinin dokümantasyonu yapılmıştır. Üçüncü adımda ise güncel ders içeriklerinin, MAXQDA 2022 programında içerik analizi gerçekleştirilmiştir. İçerik analizinden elde edilen veriler ile kelime bulutları oluşturularak lisans ve lisansüstü eğitimin yoğunlaştığı konular belirlenmiştir. Diğer taraftan hazırlanan ders haritaları ile lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında benzer ve farklı içerikler ortaya koyulmuştur. Çalışma kapsamında ele alınan tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde verilen derslerinin ağırlıklı olarak tasarım, mekan, sanat, proje, mobilya, kavram, çevre ve yapı içerikleri çerçevesinde şekillendiği görülmüştür. Öte yandan lisans düzeyinde uygulama, renk, malzeme ve teknik odaklı dersler; lisansüstü eğitimde ise yöntem, analiz, bilimsel, kültür ve konut içerikleri öne çıkan diğer konular olmuştur.

Yayınlanmış

2022-09-30