Divriği’de Kültürel Doğal Değerlerin Yaşatılması ve Turizmin Geliştirilmesi Projesi

Yazarlar

  • Mustafa Yeğin Çukurova Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202371688

Anahtar Kelimeler:

Mimarlık- Turizm- Yeniden İşlevlendirme- Geleneksel Mimari- Koruma

Özet

Tarihin her döneminde günümüzdeki konumundan çok daha iyi konuma sahip olarak korunmuş olan Divriği, 1071 Malazgirt Savaşından sonra tamamen Türk Hâkimiyetine girmiş küçük şirin bir ilçemizdir. Önemi ve zenginliğin de, Mengücek Oğulları Beyliği’ne başkentlik yapmasının yanı sıra, zengin demir yataklarına sahip olmasının da katkısı olduğu görülmektedir. Divriği kenti, sahip olduğu doğal, tarihi ve arkeolojik değerleri, kültürel varlıkları, zengin folkloru, mahalli yemekleri, el sanatları, eski kent dokusu gibi nitelikleri nedeniyle turizm aktivitelerini karşılayabilecek potansiyellere sahiptir. Kültürlerin korunması doğal ve tarihi kaynakların değerlendirilmesi sonucunda turizmin geliştirilmesinin ve çeşitlendirilmesinin Divriği için büyük avantajlar teşkil edeceği düşünülmektedir. Bu bilinçle ‘Divriği, Kültürel Doğal Değerlerin, Yaşatılması ve Turizmin Geliştirilmesi Projesi’ Divriği belediyesi, bölge üniversiteleri ve kültür derneklerinin katkılarıyla Divriği’de başlatılmıştır. Proje, yerel basın ve hizmet programlarında duyurulmuş planlama adımlarına geçilmiştir. Bu projenin, Divriği veya Divriği’den daha büyük kentler için örnek bir proje olarak hazırlanması amaçlanmıştır. Divriği’nin tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal potansiyelinin bir turizm ürününe dönüştürülerek korunması ve yaşatılması amacıyla proje geliştirilmiştir. Proje kapsamında uygulamaya yönelik farklı kamu kurumları, özel teşebbüsler ve yerel mülkiyet sahiplerinin de desteği ile birçok eser ve kültürel değer proje hedefleri ve amaçları doğrultusunda turizme kazandırılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmada ‘Divriği, Kültürel Doğal Değerlerin, Yaşatılması ve Turizmin Geliştirilmesi Projesi’ nin başlıca proje amaçları, hedefleri, kapsamı tanıtılarak ulaşılan hedefler ve turizmine katkısı değerlendirilerek ele alınmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-31