Konut açık ve yeşil alanlarının kullanıcı memnuniyeti: Mahalle mi toplu konut mu?

Yazarlar

  • Beyza Bahadır
  • Nilüfer Kart Aktaş İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202372718

Anahtar Kelimeler:

Kullanıcı Memnuniyeti, Yaşam Kalitesi, Toplu Konut, Mahalle, İstanbul

Özet

Mahalleler ve toplu konutlar insan için önemli yaşam ortamlarıdır. Özellikle konut
açık ve yeşil alanlarında insanlar zaman geçirmekte ve birbirleriyle etkileşim
halinde olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; yeşil alanların kullanıcı memnuniyetinin
toplu konut ve mahalle ölçeğinde kalite kriterleri doğrultusunda araştırılması ve
analiz edilmesidir. İki örneklem grubunda karşılaştırma yapılabilmesi için toplu
konut ve mahalle örnekleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, kullanıcıların
mahalledeki açık ve yeşil alanlar ile toplu konut örneklerine ilişkin memnuniyet,
görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla toplam 768 anket yapılmıştır. Bu
kapsamda gruplara göre frekans analizi, bağımsız gruplar t-testi ve Tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) ve ki kare testleri kullanılmıştır. Yeşil alanlar, toplumlara
sağladığı imkan ve faydalarla yaşam kalitesini yükseltmektedir. Çalışma
sonucunda yeşil alanlardaki yaşam kalitesinin ve kullanıcı memnuniyetinin toplu
konutlarda daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Yayınlanmış

2023-09-29