YERLİ HALKLARIN ULUSLARARASI TOPLUMDAKİ KONUMU VE ARKTİK İŞ BİRLİĞİNDEKİ ROLÜ

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Arktik, Kendi kaderini tayin etme hakkı, Küresel ısınma, İnsan hakları, Uluslararası hukuk, Yerli halklar

Özet

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, geleneksel görüşün aksine, devlet dışı aktörlerin de uluslararası hukukta yer almasıyla, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum değişime uğramıştır. Günümüzde uluslararası hukuk, Dördüncü Dünya toplulukları olarak adlandırılan yerli halklara, insan hakları ve kendilerine özgü statülerine ilişkin diğer hakları tanımaktadır. Bu haklar, modern uluslararası hukuk oluşumunun başlattığı bir sürecin ürünüdürler. Yerli halklar, küresel ısınmanın etkisinin en fazla hissedildiği alanlardan biri olan Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar. Binlerce yıldır Kuzey Kutbu’nda yaşantılarını sürdüren yerli halklar, bölgedeki ekolojik değişimlerden dolayı zorluklarla karşı karşıya kalmıştırlar. Kuzey Kutbu çevresinin korunması ve ekolojik dengenin tekrardan sağlanması için çaba gösteren bölge devletleri, bu iş birliğine yerli halkları da dahil etmiştir.

Yayınlanmış
2019-10-31